02.01.19


Тернопільський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
 з інформаційних технологій. 22.12.2018 p.


Табличний процесор (35 балів)
Рекламна агенція “Єнот полоскун” пропонує послуги рекламної поліграфії. Формати листівок, тираж та ціну вказано в прайс-листі (рисунок 1.1). Потрібно зробити форму замовлення листівок з можливістю вибору формату та тиражу, ціна повинна підставлятись автоматично з прайсу.
Результати зберегти у файлі Завдання 1.
1.1 На Аркуші 1 створити таблицю Прайс (рисунок 1.1). Таблицю оформити згідно зразка.(4 бали)
1.2 На Аркуші 2 створити таблицю Замовлення згідно зразка (рисунок 1.2). (2 бали)
1.3 Дані в стовпчику Формат повинні вибиратись зі списку (рисунок 1.3). (5 балів)
1.4 Дані в стовпчику Тираж повинні вибиратись зі списку (рисунок 1.3). (5 балів)
1.5 Дані в стовпчику Ціна повинні підставлятись автоматично з таблиці Прайс відповідно до тих даних, які ми виберемо в стовпчиках Формат та Тираж. При зміні формату та тиражу ціна повинна змінюватися. (9 балів)
1.6 При виборі тиражу 1000 або 2500 у стовпчику Подарунок повинен з’явитися напис «100 листівок», при виборі 5000 або 10000 напис «1000 листівок», а при виборі тиражу 100, 200 або 300 клітинка повинна залишитись пустою. (5 балів)
1.7 Написи в стовпчику Подарунок повинні бути білого кольору з зеленою заливкою клітинки. (рисунок 1.4). (5 балів)                   

Бази даних (35 балів)

Рекламне агентство “Єнот-полоскун” ввело записи про замовлення клієнтів у електронну таблицю Excel. У зв’язку із розширенням діяльності є необхідність перевести всі дані у базу даних. Дані взяти з файлу Рекламне агентство.XLS (папка “Access”).
2.1 Представити наведені дані у вигляді нормалізованої багатотабличної бази даних із встановленими індексами та зв’язками між таблицями. Встановити, де потрібно, підстановку даних з інших таблиць. Відомо, що клієнти можуть додаватись із часом та змінюватись їх спеціалізація. (16 балів)
2.2 Забезпечити у таблиці автоматичний розрахунок ціни за одиницю послуги (Ціна за 1шт). (7 балів).
2.3 Перегляд та внесення даних до таблиць повинно відбуватись через форми (5 бали).
2.4 У форму про замовлення додати поле Вартість замовлення, яке розраховується за формулою Кількість*Вартість партії. (7 балів)
Зберегти  виконане завдання у файл під ім’ям Завдання 2.

Мультимедійні презентації (30 балів)
Створити презентацію для представлення рекламної агенції "Єнот-полоскун".
3.1 Після її запуску на екрані  повинен з'явитись логотип агенції (зображення єнота), напис "Рекламна агенція "Єнот-полоскун"", кнопка у лівому нижньому куті екрану з написом "ВИХІД" та кнопка у правом нижньому куті екрану з написом "МЕНЮ". (2 бали)
3.2 При натисканні на логотип повинна з'явитись хмарка з написом "У НАС НАЙНИЖЧІ ЦІНИ!", після повторного натискання хмарка повинна зникнути. (2 бали)
3.3 При натисканні на кнопку "ВИХІД" демонстрація презентації повинна припинятися. (2 бали)
3.4 При наведенні покажчика на кнопку "МЕНЮ" екран оновлюється. На ньому повинен знаходитись у лівому верхньому куті логотип агенції з написом (рис. 3.1), нижче посередині кнопка з написом "ПРО АГЕНЦІЮ", під нею заголовок "Послуги", а під ним список:
1.     Реклама на телебаченні.
2.     Реклама на радіо.
3.     Реклама в Інтернеті.
У правому нижньому куті повинна знаходитись кнопка "НА ПОЧАТОК". (4 бали)
3.5 Після натискання на кнопці "ПРО АГЕНЦІЮ" екран оновлюється. На ньому з'являється відповідний заголовок та текст (див. файл "Інформаційні матеріали"), у лівому верхньому куті логотип агенції з написом (рис. 3.1), а у правому нижньому кнопка "МЕНЮ". (2 бали)
3.6 При наведенні на неї покажчика мишки екран повинен оновитись до попереднього стану (логотип, кнопка "ПРО АГЕНЦІЮ" список послуг). (2 бали)
3.7 При обиранні 1 пункту "Реклама на телебаченні" екран оновлюється. На ньому повинен міститись логотип з написом (рис. 3.1), заголовок "Вартість реклами", нижче відповідна таблиця з даними та текст (див. файл "Інформаційні матеріали"), а у правому нижньому кнопка "МЕНЮ". (2 бали)
3.8 При наведенні на неї покажчика мишки екран повинен оновитись до попереднього стану (логотип, кнопка "ПРО АГЕНЦІЮ" список послуг). (2 бали)
3.9 Аналогічно при обиранні пункту 2 "Реклама на радіо" (2 бали) та пункту "Реклама в Інтернеті". (2 бали)
3.10 При натисканні кнопки "НА ПОЧАТОК" екран повинен оновитись до початкового стану. (2 бали)
3.11 Під час демонстрації презентації при натисканні в інших місцях (окрім зазначених вище та кнопок керування) чи наведенні покажчика мишки, ніяких змін не повинно відбуватись. (4 бали)
3.12 Дизайн всіх об'єктів підбирається згідно зразка, поданого у відео-ролику. (2 бали)
Всі допоміжні матеріали (текст, малюнок, відео-ролик) розташовані у папці "Power Point". Перед початком роботи доцільно з ними познайомитись, зокрема, переглянути відео.
Виконане завдання зберегти у файлі під ім’ям Завдання 3.

Решту матеріалу ТУТ

Немає коментарів:

Дописати коментар