31.10.16

Задачі заочного туру олімпіади з програмування.

Задача 1.                           «Найскладніше число
Дамо означення складності числа як кількість його дільників. Ви повинні знайти серед всіх цілих чисел від 1 до n найскладніше число. Якщо таких чисел кілька, то потрібно знайти найменше з них.
Вихідні дані
В першому рядку записано кількість тестів t (1 ≤ t ≤ 100). В i-ому з наступних t рядків записано ціле число ni (1 ≤ ni ≤ 109).
Результат
Для кожного тесту виведіть відповідь в окремому рядку. В i-ому рядку виведіть через пробіл найскладніше число з відрізка від 1 до ni і його складність.

Задача 2.                                               ACM WorldFinals
Ім’я вхідного файлу:   acm.in
Ім’я вихідного файлу:   acm.out
Дехто з вас, мабуть, знає, що кожного року проводиться чемпіонат світу з програмування серед  студентів. У фінал цього змагання проходять близько 80 команд з усього світу.
Кожна команда складається з трьох чоловік і має назву. Напишіть програму, яка по короткій назві команди і прізвищах її учасників, формує повну назву команди.
Повна назва команди складається з короткої назви команди і списку прізвищ її учасників. Прізвища учасників у списку мають бути впорядковані за абеткою і відділені одне від іншого комами. Назва команди від прізвищ учасників має бути відділена двокрапкою. Після кожного розділового знаку має бути рівно один пробіл. 
Формат вхідних даних: вхідний файл містить рівно 4 рядки. Перший рядок містить назву команди. Кожен із наступних трьох рядків містить прізвище одного із членів команди. Довжини рядків не перевищують 50 символів.
Формат вихідних даних: єдиний рядок вихідного файлу має містити рівно один рядок з повною назвою команди.
Приклад вхідних і вихідних даних:

acm.in
acm.out
1
DreamTeam
Knuth
Dijkstra
Cormen
DreamTeam: Cormen, Dijkstra, Knuth
2
Moon
Frenk
Jon
Jak
Moon: Frenk, Jak, Jon


3
Olimpic
Oliver
Hanc
Oleg
Olimpic: Hanc, Oleg, Oliver,Задача 3.                                       «Мавпа за клавіатурою»
Ведучі телепередачі "Цікава інформатика" вирішили переконати глядачів у правильності відомого твердження про те, що мавпа, яка сидить за клавіатурою і випадковим чином натискає клавіші, згідно теорії ймовірності, раніше чи пізніше набере потрібне слово.
Мавпа, яку для зйомок надав міський зоопарк вже роботі з клавіатурою — один раз за секунду вона с рівною ймовірність набирає одну з N перших букв латинського алфавіту. За щасливою випадковістю, в слові, що підготоване ведучими, також підготовані ці  N букв.
Проте, перед тим, як змусити мавпу працювати, ведучі хочуть знати скільки часу в неї забере робота. Точніше, через скільки секунд в стрічці, яка набрана мавпою, зустрінеться вказане слово?
Вихідні дані
Перша стрічка містить число N — кількість символів, які вміє набирати мавпа (1 ≤ N ≤ 26). У другій стрічці записано запропоноване ведучими слово. Слово може містити тільки малі і літери, які є одними з перших N символів латинського алфавіту. Довжина слова додатня і не перевищує 30000.
Результат
Виведіть очікуваний час, який мавпа витратить на роботу, заокруглений до найближчого цілого числа.
Приклад
вихідні дані
результат
2
aa

6
2
ba

4
Задача 4.

«Число дня народження»


Ім’я вхідного файлу: input.txt
Ім’я вихідного файлу: output.txt

Число дня народження визначається так:  записується підряд число, номер місяця і рік народження. В отриманому числі додаємо всі цифри, в новому отриманому числі знову додає всі цифри і так далі, доки  сума цифр не стане однозначним числом. Це число і характеризує ваше Число дня народження.
Формат вхідного файлу.
Дата вводиться в форматі ррррммдд.
Формат вихідного файлу.
Виведіть рядок, який містить одне число, яке визначає Число дати.
Приклади файлів
input.txt
output.txt
20000101
4
19990102
4

Задача 5.
В одному з боксів хімічної лабораторії, де ведуться наукові дослідження, відбувся витік шкідливої речовини. Коли ця речовина сягає зовнішніх стін лабораторії, вмикається попереджувальна сирена. Відомо, що лабораторія складається з n боксів по горизонталі та m боксів по вертикалі, які мають нумерацію (i, j), де i – номер рядка, а j – номер боксу в рядку   (1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m). Витік шкідливої речовини відбувся у боксі з номером (х, у) і протягом 1 хвилини поширюється у сусідні бокси через спільні з ним стіни.
Вхідні дані:
у першому рядку містяться розміри лабораторії n, m (1 ≤ n, m ≤ 109), у другому – нумерація боксу x, y (1 ≤ x ≤ n, 1 ≤ y ≤ m), де відбувся витік шкідливої речовини.
Вихідні дані:
одне число, яке визначає мінімальну кількість хвилин, через яку увімкнеться попереджувальна сирена.
Приклади:
Вхідні дані
Результат роботи
5 5
2 3
1

5 5
3 3
2Завантажити можна і тут.

27.10.16

Семінар!!!!!!

В Тернопільській Українській гімназії ім.І.Я.Франка 26.10.2016 р. відбувся семінар для вчителів інформатики на тему : 

"Викладання програмування у 8 класі".

Особливості програми(середовище?):

  1. Нова тема «Основи подійно- та об'єктно- орієнтованого програмування»
  2. Використання повнофункціональної мови та візуального середовища
  3. Не рекомендується використовувати системи орієнтовані на MS-Dos
  4. Lazarus ( Object Pascal), Visual Studio IDLE for Python (мова Python) та інші
  5. Формувати поняття програмного об’єкта, пов’язаної з об’єктом події, обробника події,створювати програми з графічним інтерфейсом
 Матеріали семінару можна переглянути на GOOGLE диску.
 

25.10.16

Відкритий урок

На базі ТЗОШ №16 у 8-Б класі був проведений відкритий урок з геометрії на тему "Трапеція. Середня лінія трапеції" з використанням ІКТ.

 Урок провела методист ТКМЦ НОІМ Фролова Валентина Сергіївна. 
 

 

 


Семінар!!!

13.10.2016 року на базі ТЗОШ №16 відбулося навчання вчителів математики в рамках школи передового педагогічного досвіду. Тема семінару: "ІКТ як інструмент формування навиків логічного і творчого мислення на уроках математики".

Виступаючі:
1. Соловей Оксана Михайлівна - вчитель математики ТЗОШ №16
2. Горпинюк Оксана Богданівна - вчитель інформатики ТЗОШ №16
3. Чайка Галина Адамівна - вчитель інформатики ТЗОШ №16
Використані матеріали:
  http://formula.co.ua/  Перегляньте меню сайту. Зайдіть у один з розділів меню та перегляньте зміст. Скористайтесь вбудованими сервісами Калькулятором, Побудовою графіків (побудуйте графік функції  y=2*x+2 на [-10;10]) та Математичним словником.
  http://ua.onlinemschool.com/ Виберіть пункт меню Вправи/Приклади і задачі з дробами/Скорочення дробів (виконайте кілька вправ самостійно). Виберіть пункт меню Онлайн розв’язник. Перегляньте списки Онлайн Калькулятори. Виберіть Онлайн калькулятор/Площі геометричних фігур/ Площа трикутника за трьома сторонами. Формула Герона та введіть свої дані.
www.Rebus1.comВикористання готових математичних ребусів та генерування нових
www.testmath.com.ua   тестові завдання з математики он-лайн (Алгебра/Степені/Далі)5.             http://www.geogebra.org/  Старт/3d побудуйте декілька об’ємних фігур (куля, піраміда, конус)
http://lviv.miksike.net/#pranglimine/training  Сайт-тренінг операцій з числами. Виберіть Тренування з цілими числами/Випадковий/Стандарт
 http://learningapps.org/  Виберіть Перегляд вправ/Математика/Рівень (середня-старша школа). Попрацювати з різними типами вправ(тип вправи видно при наведенні мишки).
http://learningapps.org/1532713
http://learningapps.org/1854025
http://learningapps.org/2068842

 http://ist-matemat.at.ua - Історична мозаїка в математиці.
 http://www.3dg.com.ua/  Перегляньте сайт. Виберіть по черзі певні розділи. Обов’язково Покрокову Побудову.