31.10.23

Школа нової генерації НУШ

 

Профільне навчання: концептуальні підходи, шляхи реалізації

            Впровадження концепції Нової української школи передбачає трансформацію вітчизняної системи повної загальної середньої освіти на нових концептуальних засадах для всіх її рівнів, у тому числі й на рівні профільної середньої освіти. Стратегічна функція завершального етапу здобуття середньої освіти полягає в наданні можливості здобувачам освіти задовольнити свої освітні потреби залежно від подальших життєвих планів — продовження навчання чи здобуття професії.

          Тому профільна середня освіта повинна ґрунтуватися на засадах глибокої індивідуалізації та диференціації навчання, урахуванні потреб і інтересів учнів, їхніх здібностей і життєвих намірів самореалізації.

           У змісті освіти пропонується виокремити два складники:
1) ядро загальноосвітньої підготовки, обов’язкове для всіх, хто здобуває повну загальну середню освіту;
2) зміст, який залежно від спрямування забезпечує поглиблене оволодіння профільно-орієнтованими знаннями, компетентностями, способами діяльності тощо. Зараз проходить етап підготовки до навчання в профільній школі НУШ, тому під час вебінару «Профільне навчання: концептуальні підходи, шляхи реалізації» (25.10.23) були розглянуті питання:

1. Профільне навчання як інноваційна модель розвитку освіти.

2. Допрофільна підготовка як процес усвідомленого вибору учнем профілю у старших класах.

3. Профільне навчання: проблеми та ефективність організації.

        Учасники розглянули структуру нової школи, зокрема - рівень Профільної середньої школи, її цикли, здійснили короткий огляд нормативних документів. Соловей Оксана Михайлівна (консультант ТКМЦНОІМ) розповіла про моделі профільної середньої освіти, спрямування, які можуть обрати старшокласники. Зазначила , які основні кроки мають зробити ЗЗСО в сприянні профільного самовизначення здобувачів освіти. Організація допрофільної підготовки забезпечить ефективне профільне навчання. Педагогам було цікаво переглянути результати зустрічі «Педагоги майбутнього» із старшокласниками Львівських навчальних ЗЗСО (22-23 червня 2023) , на якій учні висловили свої пропозиції у питаннях оцінювання,  створення освітнього середовища, навчальних програм, учнівського самоврядування.

Матеріали ТУТ

24.10.23

Майстерня інноваційних знахідок

 

Моделювання, проєктування, сучасного  уроку НУШ

           Сьогодні ми позбуваємося моделі: «відчитати урок». Актуальним є прогнозування навчальних і загальних компетентностей, які формуються на уроці, створення позитивно емоційного настрою та психологічно комфортних умов уроку. Тепер, щоб бути ефективним, слід сконструювати свій урок так, щоб будь якою темою формувати компетентності, застосовувати цікаві методи, прийоми та форми навчання. Тільки практичне втілення ідей НУШ на кожному уроці дасть можливість сформувати найкращі  умови навчання, виховання і розвитку.

            На практичному семінарі  «Моделювання, проєктування, сучасного  уроку НУШ» (18.10.23) учасники:

·         розкрили важливість моделювання, проектування, конструювання уроку НУШ;

·          розглянули на конкретних прикладах кожен етап уроку: етап вступного повторення, етап вивчення нового матеріалу, практичний етап, етап спостереження й діагностування, етап узагальнення й систематизації, етап домашньої роботи, психологічний супровід.

          Соловей Оксана Михайлівна (ТКМЦНОІМ) наголосила, що  конструювання моделі уроку опирається на програмні вимоги, можливості учнів та вчителя, дидактичне призначення уроку. Етапи створення уроку умовно поділяються на такі компоненти: цільовий, змістовий, методичний та процесуальний. В першу чергу педагог визначається з темою уроку, її місцем в навчальному курсі, ключовими поняттями. В подальшому, за допомогою різних способів (через навчальний зміст; через діяльність педагога; через діяльність учнів; через внутрішні процеси інтелектуального, емоційного, особистісного розвитку учнів; через результати навчання), формує мету (цільову установку) уроку. Далі – вчитель відбирає необхідний навчальний матеріал та впорядковує навчальні завдання; з’ясовує які саме вміння необхідно розвинути в учнів. Визначившись із цілями та змістом навчального матеріалу, педагог в змозі підібрати необхідні методи та технологічні прийоми уроку. Після цього вчитель визначає тип уроку, здійснює формулювання навчальних ситуацій, підбирає засоби навчання. Після підбору способу оцінювання учнів, який буде застосований на майбутньому уроці, вчитель розробляє домашнє завдання, обирає необхідне до застосування на уроці навчальне обладнання та, за потреби, – планує записи на класній дошці. Киричук Наталія Володимирівна (учителька фізики ТАЛУГ ім. І.Франка) представила модель уроку фізики в 7 класі, зазначила , що важливо підбирати завдання та форми роботи на уроці для формування  певних предметних та ключових компетентностей, прогнозувати очікувані результати, на завершальному етапі уроку співставляти поставлені цілі і завдання з досягненнями, очікуваними результатами. В методичних рекомендаціях  щодо моделювання, проєктування сучасного уроку педагогам було запропоновано використовувати технологічні карти, матеріали «Як оцінюють урок НУШ: «Абетка для директора».
 


Матеріали ТУТ


16.10.23

ШКОЛА МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ

 

Педагогічна інтернатура – шлях до вчителя професіонала

Педагогічна інтернатура почала діяти в Україні з вересня 2022 року. Її місія – адаптація новопризначених учителів (інтернів), які тільки починають працювати в школі. Супровід інтернів та підтримку в роботі здійснюють досвідченіші педагоги-наставники.

Такий підхід дозволяє підтримувати ефективність новопризначених вчителів, полегшити їхній вхід у професію, або ж залучити до роботи в закладах освіти фахівців з інших спеціальностей.

         Питанням організації інтернатури в ЗЗСО,  основним завдання педагогічної інтернатури була присвячена онлайн- студія «Педагогічна інтернатура – шлях до вчителя професіонала» (11.10.23), на якій молоді педагоги познайомилися з основними етапами інтернатури, обов’язками інтерна, з особливостями складання програми інтернатури. Керівник школи молодого вчителя Домбровська Галина Михайлівна, учителька математики ТЗОШ І-ІІІ ст. №4, звернула увагу учасників  на важливість формування загальних та професійних компетентностей відповідно до Професійного стандарту вчителя ЗЗСО, розповіла про окремі недоліки педагогічної інтернатури. Соловей Оксана Михайлівна зазначила, що професійно-педагогічне вдосконалення вчителів здійснюється через:

-         підвищення рівня психолого-педагогічної культури вчителя

-         створення умов професійного зростання кожного вчителя

-         оволодіння та впровадження ІКТ у навчально-виховний процес

-         систему науково-методичної роботи

-         поширення педагогічного досвіду

-         участь у творчих, фахових конкурсах

Наставництво через партнерство, взаємодопомогу є ключовим в основі інтернатури і забезпечує професійний супровід молодих вчителів, які розпочинають роботу в школі.

07.10.23

Інтерактивна школа сучасного вчителя

 

Виклики освіти в сучасних умовах та шляхи їх подолання

           Уже кілька років ми навчаємо дітей у гібридному форматі: онлайн і офлайн, одночасно використовуються освітні платформи, підручники з усього світу, різні методи й підходи, аби навчити дітей бути стресостійкими й адаптивними, використовуємо передові цифрові технології. Такі наші освітні особливості можуть стати нашою силою, бо хоч жахливою ціною, але ми отримуємо унікальний досвід в освіті, якого немає в інших країн. Найбільшим викликом для усіх учасників освітнього процесу є війна. Крім того, сьогодення ставить і нові виклики:

        Прискорення темпів оновлення професійних знань

        Стрімкий розвиток ІТ, цифровізація навчального процесу

        Проблеми розвитку інклюзивної освіти

        Навчання педагогічних працівників: як працювати в НУШ?

        Дистанційне навчання, навчання-онлайн і проблеми пов’язані з ним

        Проблеми психо-емоційного стану всіх учасників освітнього процесу

         Саме ці виклики обговорювали учасники вебінару «Виклики освіти в сучасних умовах та шляхи їх подолання», який відбувся 4 жовтня 2023 році в онлайн-форматі. Соловей Оксана Михайлівна (ТКМЦНОІМ) звернула увагу вчителів на актуальний науковий напрямок в педагогіці - педагогічну синергетику та запропонувала поради, методичні рекомендації з подолання викликів, з якими стикаються і педагоги, і учні, і батьки. Важливу інформацію щодо особливостей організації дистанційного навчання та труднощів, проблем, які виникали, а також шляхи вирішення цих проблем поділилась учителька інформатики Тернопільського академічного ліцею «Тернопільська українська гімназія імені Івана Франка» Чайка Галина Адамівна.

Які б не були виклики сьогодні для усіх учасників освітнього процесу, маємо діяти професійно, відкрито, компетентно, мобільно та єдиною командою!

Пам’ятаймо про безпеку, ментальне здоров’я дітей !

Матеріал ТУТ