18.01.23

 

Інтерактивна школа сучасного вчителя

          Проблема формування мотивації навчання є  актуальною в умовах впровадження Державного стандарту базової і середньої освіти. Як відомо, зміст навчання, його значущість для школяра є підґрунтям мотиваційної сфери. Від змісту навчання залежить спрямованість учня, тобто мотиви навчання. Перед сучасним учителем передусім стоїть завдання задіяти в навчанні такі ресурси, які пробуджуватимуть і підтримуватимуть в учнів інтерес до пізнання нового. У цих умовах важливого значення набуває мотивація як важливий компонент освіти. Від мотивації учня залежить його успішність, глибина й міцність знань, бажання і здатність навчатися протягом усього життя. А це важливо, адже, згідно із сучасними дослідженнями, результати діяльності людини тільки на 20 % залежать від інтелекту, а на 70-80 % – від мотивації. Мотивація – це інтереси, потреби, прагнення, емоції, переконання, ідеали, установки, які спонукають учня до діяльності. Мотивація сприяє появі в учня навчальної ініціативи й любові до навчання, спонукає його діяти з максимальною енергією в різних навчальних ситуаціях. Існує кілька теорій мотивації діяльності людини, але для викладача важливо одне: опанування способами створення на уроці такого навчального середовища, у якому б учні відчували внутрішню потребу вчитися. Це може бути за умови, коли учень самостійно ставить перед собою цілі й докладає зусилля для їхнього досягнення. Мотив навчання – це спрямованість учня на різні сторони навчальної діяльності. Навчальна мотивація – це загальна назва процесів, методів, засобів спонукання учнів до продуктивної пізнавальної діяльності, активного засвоєння знань, що залежить від рівня сформованості мотивації учіння школярів; це бажання, прагнення вчитися. Оскільки особистісно зорієнтоване навчання ґрунтується на положенні, що учень засвоює лише особистісно значущі поняття, то проблема формування мотивації учіння сьогодні є дуже актуальною. Тому актуальним для педагогів був форум «Ефективна взаємодія та мотивація під час викладання предметів математичного циклу» (17 січня 2023 р.). Соловей Оксана Михайлівна (ТКМЦНОІМ)  розповіла про особливості формування позитивної мотивації як фактора успіху навчальної діяльності школярів, зазначила, що необхідно враховувати кожному вчителеві, якщо він хоче працювати відповідно до нової філософії освіти. Учасники форуму обговорили основні групи мотивів, прийоми мотивації, цікавими були  практичні завдання, ров’язавши які, вчителі сформулювали основні стратегії мотивації навчальної діяльності. Пільгун Світлана Володимирівна (учитель математики ТСШ І-ІІІ № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов, заступник директора) у своєму виступі « Лепбук як засіб підвищення мотивації до навчання в системі  НУШ» розповіла про власний досвід використання лепбуків, алгоритм їх складання, переваги для учнів та педагогів, поради із складання лепбуків. Педагоги зазначили, що мотивація – це результат діяльнісного процесу, а не передумова, важливим є не стільки мета, скільки процес, наблизить до мети.


Матеріали вебінару ТУТ