27.04.23

 

МЕНЕДЖМЕНТ  ІННОВАЦІЙ

          Інноваційна компетентність — це ключова компетентність педагога, яка дозволяє розв’язувати проблеми вдосконалення змісту й методів професійної діяльності, підвищувати якість результатів шляхом формування нової світоглядної позиції та застосування ефективних технологій трансформації інформації. Інноваційний менеджмент в освіті можна віднести до процесів, що динамічно розвиваються, потребують активного впровадження в умовах сучасних змін. Інноваційною діяльністю займається багато творчих педагогів, серед яких умовно можна виокремити три групи:  1) педагоги-винахідники, які приходять до нового в результаті власних пошуків; 2) педагоги-модернізатори, що вдосконалюють і по-новому використовують елементи створених систем задля запланованого позитивного результату; 3) педагоги-майстри, які швидко сприймають і досконало використовують як традиційні, так і нові підходи та методи. Панорама «Менеджмент інновацій» (25.04.2023) для вчителів фізико-математичного циклу мала на меті представити учасникам основні принципи та етапи моделювання інноваційної діяльності,  етапи впровадженні інноваційних технологій. Соловей Оксана Михайлівна (ТКМЦНОІМ) виокремила інноваційні технології, які вчителі апробували та відзначили їх ефективність: змішане навчання, проектні технології, науково-дослідницька діяльність, сторітелінг, білінгвальне навчання, метод хвильового занурення. Крім того учасники обговорили  основні блокіратори впровадження інноваційних технологій та умови їх подолання. Зацікавила вчителів інформація про використання штучного інтелекту на уроках. Штучний інтелект – це інновація майбутнього.

матеріали тут

14.04.23

ВЕСЕЛИХ, МИРНИХ ВЕЛИКОДНІХ СВЯТ!!! 

Інтерактивна школа сучасного вчителя

 Нові підходи до оцінювання навчального поступу учнів

          В системі реформування освіти, яка має стати компетентісною, невід’ємною складовою є оцінювання навчальних досягнень учнів. Важливе місце у підвищенні мотивації учнів займає формувальне оцінювання, яке має змінити динаміку навчального поступу учнів до покращення результатів. Філософія формувального оцінювання полягає у відсутності частки НЕ, жодних негативних суджень. Науковці виокремили такі складові дієвого формувального оцінювання:

  • -         зворотний звязок у системі « педагог-учень»
  • -          уміння учнів оцінювати свої знання самостійно, взаємооцінювання
  • -          активність учнів в процесі власного навчання
  • -          корегування процесу навчання з урахуванням результатів оцінювання
  • -         вплив на мотивацію до навчання

        Учасники методичного практикуму «Нові підходи до оцінювання навчального поступу учнів» (12.04.23)  обговорили  алгоритм діяльності вчителя щодо організації формувального оцінювання. Соловей Оксана Михайлівна (ТКМЦНОІМ) відзначила важливість конкретного цілепокладання та ознайомлення учнів з критеріями оцінювання до початку виконання поставлених завдань. Учителі розглянули конкретні приклади, техніки, інструменти формувального оцінювання та висловили думку, що необхідність формувального оцінювання продиктована часом, адже використання оцінювання в балах як мірила оцінювання не завжди має позитивний ефект.

Матеріали ТУТ


04.04.23

 


       В умовах реформування освітньої галузі багато завдань доводиться розв’язувати вчителю завдяки набутому досвіду, бажанню самовдосконалюватися, саморозвиватися, навчати і навчатися. Тому в сьогоднішніх умовах актуальними є слова В. Гріна « Сенс не втому, щоб чекати , коли закінчиться гроза, а  в тому,щоб вчитися танцювати під дощем». Тема 10 Освітнього Трансфермістечка « 9+1 грань педагогічної майстерності педагога НУШ» є не випадковою, вона визначає крок вперед у формуванні стратегій освітньої діяльності та формування навчального середовища ЗЗСО і в непростий для країни час. Важливо проаналізувати використання методично- дидактичного потенціалу, нові форми та види оцінювання в 5 класі та провести підготовку до викладання та навчальної діяльності у 6 класі. Учасники локації «Інформатика» обєднала учителів математики та інформатики для розгляду маршрутизатора педагога в 6 класі НУШ. Соловей Оксана Михайлівна (ТКМЦНОІМ) обговорила з учасниками формулу НУШ, сформулювала основні кроки маршрутизатора: від аналізу педагогічної, навчальної діяльності до моніторингового аналізу успішності здобувачів ЗЗСО. Особливу увагу звернула на аналіз підручників , добірку компетентісних задач, вибір інструментів формувального оцінювання. Для зворотного зв’язку учасники попрацювали з опитувальником, де вказали труднощі та переваги впровадження реформи НУШ.
МАТЕРІАЛ ТУТ