08.12.14

Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя

Лист МОН № 1/9-630 від 05.12.14 року

MIHICTEPCTBО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ
№ 1/9-630 від 05 грудня 2014 року
Органам управління освітою
Керівникам інститутів післядипломної
педагогічної освіти
Керівникам методичних кабінетів (центрів)
Керівникам навчальних закладів
Педагогічним працівникам
Про неухильне дотримання
принципів гарантування свободи
педагогічної діяльності вчителя
Одним з пріоритетів освітньої політики є дебюрократизація діяльності педагогічних працівників, упровадження органами управління освітою сучасних принципів державно-громадської моделі управління. В умовах, коли Міністерство освіти і науки суттєво скоротило переліки звітності, що подаються з регіонів, обмежило кількість загальнонаціональних заходів, й продовжує лінію на дебюрократизацію, продовжують надходити звернення від вчителів загальноосвітніх навчальних закладів щодо неправомірних вимог з боку керівників навчальних закладів, органів управління освітою, методичних кабінетів (центрів) та інших організацій щодо ведення документації вчителем та примусу до виконання невластивих вчителю функцій.
Обов'язки вчителя регламентуються багатьма актами - законами, статутом закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками тощо. Додаткові обов'язки покладають на педагога класне керівництво, предметна та позакласна діяльність, участь у громадській роботі.
При цьому на перешкоді творчій діяльності педагогічного працівника, його зосередженості на виконанні головного функціонального обов'язку і покликання - надання якісних освітніх послуг стоїть переобтяження його введенням усілякої, у багатьох випадках не передбаченої жодним нормативно-правовим актом, письмової звітності, планування та іншої документації. Відтак це поглинає значну кількість сил і часу вчителя, перетворюючи його роботу на механічну рутинну проектно-звітну діяльність, що надмірно контролюється й перевіряється керівниками різних рівнів та інстанцій.
Особливо обтяжливих форм така паперотворчість та позаплановий неправомірний контроль набувають наприкінці семестру та навчального року.
На підставі викладеного вище, у розвиток положень наказу Міністерства освіти і науки України від 27.05.2014 № 648 "Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України", листа Міністерства освіти і науки України від 11.11.2014 № 1/9-586 "Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи" наполягаємо на неухильному дотриманні принципів педагогічної свободи вчителя.
1. Календарне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів е індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах навчального закладу, міста, району чи області стандартів таких документів е неприпустимим. Строки їхнього зберігання вчителем також законодавчо не встановлені, а відтак вчитель самостійно приймає про це рішення.
2. Створення, наповнення та зберігання різноманітних порт-фоліо, папок, альбомів тощо з напрацюваннями вчителя на паперових носіях, в тому числі при підготовці його до чергової чи позачергової атестації, участі в конкурсах тощо не належить до передбачених законодавством видів роботи й не може вимагатися від вчителя керівниками навчального закладу, представниками методичних служб чи органів управління освітою.
3. Законодавчі та підзаконні акти у сфері освіти надають вчителеві право, а побудова навчальних програм з предметів передбачає можливість перенесення вчителем уроків, збільшення кількості годин на вивчення окремих тем. Відтак, контроль щодо так званого "відхилення" вчителя від календарного планування чи від матеріалів підручника е неправомірним і неприпустимим.
4. Вибір форм та методів викладання є винятково прерогативою вчителя й не можуть регламентуватися ні адміністрацією навчального закладу, ні органами управління освітою. Вимоги окремих керівників щодо зведення діяльності педагога до застосування ним лише традиційної класно-урочної форми проведення занять чи застосування тих чи інших методик е неправомірними й вчитель не зобов'язаний їх виконувати.
Дотримання цих та інших приписів та принципів сприятиме професійній самореалізації педагогів і, як наслідок, - підвищенню якості освіти.
Заступник Міністра       Павло Полянський

27.11.14

Наші перспективи з технікою.

МОН пропонує змінити правила використання техніки у школах

Необхідність прийняття відповідного рішення у Міністерстві освіти пояснюють тим, що діючі Державні санітарні правила та норми "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах" ДСанПіН 5.5.6.009-98 у зв'язку з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та впровадження їх в освітній процес є застарілими.Зокрема, у них не передбачено використання в навчальних закладах бездротових телекомунікаційних стандартів Wi-Fi, Bluetooth, WiMax, GSM, EDGE, CDMA, UMTS, LTE тощо, не враховано зміни в понятійно-термінологічному апараті інформаційно-комунікаційних технологій та можливості використання відеомоніторів на основі технологій зі зниженим рівнем опромінення (LCD, LED, OLED, PDP, E-ink), тривимірних (3D) відеомоніторів; застосування пристроїв із сенсорним безклавіатурним управлінням та маніпуляторами типу "тачпад".У Міністерстві освіти також вважають за необхідне переглянути норми безперервної роботи з екраном персонального комп'ютера для учнів різного віку, переглянути норми площі на одного учня, який працює з персональним обчислювальним пристроєм, ураховуючи ергономічні особливості та актуальні рівні опромінення, що створюється сучасними типами таких пристроїв."Просимо доручити Міністерству охорони здоров'я, Державній санітарно-епідеміологічній службі, спільно з Міністерством освіти і науки розробити нові Державні санітарні правила та норми "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах", - йдеться у листі освітнього відомства до уряду.Міністерство освіти звернулося до Кабінету Міністрів з проханням переглянути державні санітарні правила та норми щодо влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах.

17.11.14

Олімпіада з інформатики.

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики
(16 листопада  2014 р., ТНПУ ім. В. Гнатюка, корпус фізико-математичного факультету)
Задача 1.
На деякій місцевості, яка звільнена від терористів і налічує N населених пунктів,  система доріг між містами збережена так, що можна з будь якого одного населеного пункту дістатись до будь якого іншого.  В цілях безпеки, при доставлені гуманітарної допомоги і контролю за територією, керівництво АТО вирішило на кожній із доріг організувати тільки односторонній рух (оскільки так зручніше організовувати роботу блокпостів), але так, щоб з одного із міст (місто-центр) була можливість доставляти гуманітарну допомогу до всіх інших (N-1)-го  населених пунктів цієї місцевості. Постало питання чи можна це зробити і, якщо можна, то запропонувати один із варіантів  (тобто вказати місто-центр і напрямок руху на кожній із доріг між населеними пунктами даної місцевості).
Формат вхідних даних.
Перший рядок вхідного файлу містить три числа: N - кількість населених пунктів (N є [1;10000] , M - кількість доріг. Наступні M рядки задають дороги парами цілих чисел P,Q , де P і Q – номери населених пунктів, які з'єднані дорогою.
Формат вихідних даних.
У вихідний файл виведіть номер шуканого населеного пункту ( місто-центр). Наступні M рядки  задають дороги парами цілих чисел P,Q , де P і Q – номери населених пунктів , які з'єднані дорогою (з  P до  Q) .
Задача 2.
Учень, який живе у будинку біля дороги між зупинками «Вітамінна»  і  «Майдан» на відстані X (м) від «Вітамінна»,  повинен доїхати до зупинки «Школа». В напрямку від зупинки «Вітамінна» до «Майдан» і далі по дорозі до зупинки «Школа» кожен день проїжджають автобус зі швидкістю V1 км/год. і трамвай зі швидкістю V2 км/год. На зупинку «Майдан»   вони приїжджають одночасно в 8:00 ранку. Щоб не запізнитись до школи, учень повинен сісти на один з них. У який найпізніший час t повинен вийти з будинку учень, щоб встигнути виїхати на автобусі? на трамваї?  Учень ходить зі швидкістю 5 км/год., відстань між зупинками S (км). Час, який транспорт стоїть на зупинці, дуже малий, а тому учень повинен прибути на зупинку швидше, або одночасно  з транспортом. Склавши відповідний алгоритм допоможіть учневі прийняти правильне рішення (поспати як найдовше і не запізнитись на уроки в школу J).
Формат вхідних даних.
В вхідному файлі задано числа  X ,S,V1, V2.
Формат вихідних даних.
Вивести шуканий час t1, t2.
Задача 3
 Квадратне  поле розбито на N смуг по N квадратиків. Деякі квадратики пофарбовано у жовтий   колір, серед яких лівий верхній квадратик  та правий нижній квадратик. Черепашка, яка знаходиться в лівій верхній клітинці, мріє потрапити у праву нижню.
Визначити, чи може вона переміститись з лівого верхнього квадрата до правого нижнього переповзаючи з поточного квадратика тільки на сусідні жовті  квадратики (квадратики вважаються сусідніми, якщо в них одна сторона спільна) в будь-якому напрямку. Якщо такий маршрут існує, то визначити довжину найкоротшого з них.
 Вхідний файл input.txt  містить:
N – ціле число, розміри поля,(N<=100). Таблиця розміром N x N зі значеннями 0 або 1 – структура поля: 1 – пофарбований квадратик; 0 – чистий квадратик.
 Вихідній файл output.txt містить одне ціле число – 0 – якщо між вказаними квадратиками немає жодної траєкторії; додатне число – мінімальна кількість кроків, якщо між вказаними квадратиками є хоча б один маршрут.

07.11.14

Семінар!!!

5.11.2014 року  об 15.00 год. в Украінській гімназії ім. І.Я.Франка відбувся семінар "Наше життя у веб 2.0 технологіях.  LearningApps.org".

Розгянуті питання:

1. «Замісити і нарубати» - перегляд мультролика «Вовчик у Тридев’ятому царстві».

2. «Спробуймо свої сили» - Знайомство з сервісом Learningapps.org .

3. «Слухаємо і запам’ятовуємо» - обмін досвідом з використання сервісу на уроках інформатики.

4. «Творимо і витворяємо» - створення власних інтерактивних вправ 

5. «Релаксуємо і навчаємось» використання інших технологій Веб 2.0 та онлайн-сервісів для навчання і не тільки. 

Корисні посилання:
}http://www.thinglink.com
}http://www.getloupe.com/v/mtm1njne
}http://createcollage.ru/
}http://learningApps.org/
}http://www.photovisi.com/
}https://bitly.com/
}http://www.thisissand.com/
}http://www.studystack.com/
}http://www.purposegames.com/
}http://www.jigsawplanet.com/
}https://tagul.com
}http://rebus1.com

24.10.14

Семінар ”Алгоритми та виконавці”

16 жовтня 2014 року в Українській гімназії ім. І. Я. Франка  о 15,00 год. відбувся семінар з теми "Методика  навчання інформатики.  Алгоритми та виконавці” (середовище SCRETCH)


Додаємо деякі матеріали із семінару (решта матеріалу у сховищі DROPBOX)

Метод демонстраційних прикладів

Учневі демонструється, як поступово створюється програма, йому надаються різні «моментальні знімки» її розвитку, причому ці розробки демонструють метод поетапного уточнення деталей. Я вважаю важливим, розглядаючи програми в їх остаточному вигляді, приділяти достатньо уваги деталям, оскільки саме  в них приховуються основні труднощі в програмуванні
Диктант по клітинках. 
Не відриваючи олівця від паперу і проводячи по лініях кліток, намалюйте малюнок від даної крапки.(вліво 1; вниз 6; управо 7; вгору 4; вліво 1; вниз 3; вліво 1; вгору 5; вліво 4; вгору 4; вліво 1; вниз 1; управо 5; вгору 1; вліво 1; вниз 4.)
       Завдання. Літера
(за автором Н. Морзе)
Склади програму побудови першої літери власного імені.
1. Відкрий проект Літери з бібліотеки навчальних проектів.
2. Запусти проект на виконання. Переглянь, яку літеру будує виконавець. Розглянь значення параметрів команд, що складають алгоритм.
3. Сплануй макет обраної літери на папері. Визнач місце розташування її складових відносно розмірів сцени.
4. Використовуючи команди даної програми, створи власну, задавши встановлені значення параметрів команд і їх порядок.
5. Запусти проект на виконання. Перевір, чи твій виконавець правильно будує потрібне зображення.
6. Збережи проект з іменем Прізвище-1.

03.10.14

З Днем освітян!!!!

Дай НАМ, Боже, днів щасливих,
Дай добра, здоров'я, сили.
Дай любові, згоди, втіхи
Змоги дай - життю радіти
І ділитись словом щирим,
Теплим, радісним, правдивим.
А сьогодні на це свято
Щастя зичим НАМ багато.
Хай НАС Бог благословляє
Многих літ НАМ побажає.

08.09.14

Електронний варіант підручника для 6-го класу з інформатики (автор Ривкінд Й. Я.)

http://teach-inf.at.ua/load/dlja_urokiv/6_klas_rivkin/67

04.09.14

Електронний варіант підручника для 6-го класу з інформатики (автор Морзе Н.В.)

http://urok-informatiku.ru/pidruchnik-informatika-6-klas-morze-barna-vemblerВітання вчителям з початком нового навчального року!!!


У цей день всім бажаю міцного здоров’я, терплячості, а головне щирого прагнення до нових знань. Нехай новий навчальний рік буде кращим за попередній і всі ваші бажання стануть реальністю! Миру, спокою та віри в краще майбутнє нас та наших учнів!26.08.14

Матеріали методоб'єднання вчителів інформатики.

20 та 21 серпня 2014 року в ТЗОШ №4 відбулися тренінги по викладанню інформатики у 3-х та 6-х класах. 

Фото та матеріали надаються у сховищі DROPBOX.COM (3-і та 6-і класи).

(Якщо комусь не надано доступу, то надішліть свою електронну адресу мені на скриньку KSANAA_TER_16_69@MAIL.RU).

30.05.14

Із закінченням навчального року!!!!

Пройшов і цей навчальний рік, вітаємо всіх нас із цим. Хай сонце щодня встає і дарує казковий настрій нам. Нехай відпустка весело пройде і все буде чудово! Нехай відпочинок принесе  щастя, удачу, натхнення та здоров'я на наступний навчальний рік!!! 

18.04.14

Зі світлим святом Великодня!!!

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує Ангела з небес
- Христос Воскрес!
- Воістину воскрес!

Черговий семінар!!!

Відбувся семінар "Моніторингові дослідження в процесі вивчення інформатики". Активну участь взяли вчителі інформатики м.Тернополя.

28.02.14

Інфографіка.


Стартовый шаблон инфографики на сайте Easel.ly

Інформаційна графіка або інфографіка - це графічне візуальне подання інформаціїданих або знань, призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації. Вона може покращити сприйняття інформації, використовуючи графічні матеріали для того, щоб підвищити можливості зорової системи людини бачити моделі і тенденції. Процес створення інфографіки можна розглядати як візуалізацію даних, створення інформаційних схем та моделей подання інформації.

Попробуйте - попрацюйте. Рекомендую!
http://www.easel.ly

30.01.14

Матеріали семінару "Використання технології "Ситуація успіху" при вивченні розділу "Основи алгоритмізації та програмування", що відбувся в ТЗОШ №16 (27 січня 0 14.00 год.)  на https://www.dropbox.com
Хто ще не отримав доступу до матеріалів - пишіть мені на скриньку - ksanaa2005@yandex.ru
Валентина Сергіївна
Оксана Богданівна та Наталя Романівна
Робота над завданнням
Допомога експертів


22.01.14

О, вже ті семінари!!!

Шановні колеги!

27 січня 2014 р. о 14.00 год. в ТЗОШ № 16 відбудеться семінар вчителів інформатики на тему:

 "Використання технології "Ситуація успіху" при вивченні розділу "Основи алгоритмізації та програмування".