27.02.20

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА


Якщо людина не знає, до якої мети

                  вона рухається, для неї жоден
        вітер не буде попутним

                                                  Сенека
Мета
}Ознайомитись із складовими професійної компетентності
}Підвищити рівень у підборі механізмів самоосвітньої діяльності
}Оволодіти способами конструювання педпроцесу
}Підвищити рівень у формуванні портфоліо

Організатор, предметник, комунікатор, інтелігент
}Соціальна компетентність
}Загальнокультурна компетентність
}Уміння вчитися
}Інформаційна компетентність
}Науково-методична компетентність
}Комунікативна компетентність
}Здоровязберігаюча компетентність
}Налаштування на саморозвиток, самоосвіту

Решту теоретичного матеріалу ТУТ

07.02.20

СУЧАСНИЙ УРОК

САМОАНАЛІЗ СУЧАСНОГО УРОКУ


Справжній урок починається не з дзвінка, 

а задовго до нього.


План

  1. Сучасні типи уроків
  2. Типи уроків
  3. Кожен  є відповідальним за те, що робить (самоаналіз уроку)
  4. Схема самоаналізу уроку
  5. Критерії оцінювання діяльності вчителя
  6. Рівні результативності діяльності учителя

Теоретична модель, часом, трохи далека від  реальності, наше завдання: прокласти між ними місток.

 

Теоретичний матеріал ТУТ