11.12.18

Завдання на олімпіаду з програмування.

8.12.2018 рік
ТЗОШ №4
9.00 -12.00 год.


Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики
2018 р.
Задача 1. (20 балів)

Дана стрічка. Визначте  довжину найбільшої підстрічки, яка складається тільки з маленьких латинських букв.
Формат вхідних даних
У вхідному файлі записаний рядок. Довжина рядка не перевищує 255 символів.
Формат вихідних даних
У вихідний файл виведіть одне число - довжину шуканого підрядка.

Задача 2. (30 балів).
Є дошка розмірності n на n клітин, в деяких клітинах якої  розташовані міста (кожне місто займає рівно  дві підряд заштриховані клітинки) і посаджені дерева (кожне дерево задається рівно  однією заштрихованою клітинкою). Між різними об’єктами (будинки, дерева) є не менше ніж одна пуста клітинка. Потрібно написати програму, яка підраховує кількість будинків і кількість дерев на дошці.
 Формат вхідного файлу
Перший рядок вхідного файлу містить одне натуральне число n, що задає розмір дошки (1 ≤ n ≤ 50). Наступні  n рядків містять по n  букв (без пробілів), які кодують відповідні клітини дошки: 'з' позначає заштриховану клітку, 'в' - порожню клітину.
Формат вихідного файлу
Вихідний файл повинен містити два числа (кількість будинків і кількість дерев на дошці).

 Задача 3. (50 балів)

Посилки приймаються в клієнтських поштових пунктах. Поштовий пункт приймає посилки, вага кожної з яких становить ціле число кілограм. Мінімальна вага посилки дорівнює 1 кг, а максимальна вага - k кг. Прийняті посилки поміщаються в спеціальний пакет.
Якщо після прийому чергової посилки сумарна вага посилок в пакеті більше або дорівнює x кг, то пакет доставляється в муніципальний поштовий центр, де пакет з посилками переміщається в спеціальний контейнер.
Якщо після доставки чергового пакета сумарна вага посилок в контейнері більше або дорівнює y кг, то контейнер перевозиться в регіональний сортувальний центр, звідки посилки вже доставляються одержувачам.
Сумарна вага посилок в контейнері під час його перевезення може відрізнятися в залежності від маси прийнятих посилок. Необхідно з'ясувати, якою може бути мінімальна сумарна вага посилок в контейнері під час перевезення його з муніципального поштового центру в регіональний сортувальний центр.
Потрібно написати програму, яка за заданим значенням k – максимальної ваги посилки, x - необхідної ваги пакета для його відправки в муніципальний поштовий центр, і y - необхідної ваги контейнера для його відправки в регіональний сортувальний центр, визначає мінімальну вагу контейнера при його перевезенні.
 Формат вхідного файлу
Вхідний файл містить три цілих натуральних числа, по одному в рядку. Перший рядок містить число k (1 ≤ k ≤ 109). Другий рядок містить число x (1 ≤ x ≤ 109). Третій рядок містить число  y (1 ≤ y ≤ 109).
Формат вихідного файлу
Потрібно вивести одне ціле число - мінімально можлива вага контейнера під час перевезення.
 Приклад вхідних і вихідних файлів

delivery.in
delivery.out
2
7
20
21

16.11.18

ВЕБІНАР!!!


Реалізація наскрізних змістових ліній через навчальні предмети як забезпечення формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учня”

Фролова В.С.,
методист ТКМЦНОІМ


Практична частина

Локація вчителів математики—ТЗОШ № 16

Соловей Оксана Михайлівна, вчитель математики ТЗОШ № 16

Горпинюк Оксана Богданівна, вчитель інформатики ТЗОШ № 16
Локація вчителів фізики—ТЗОШ № 28

Мурза Світлана Зіновіївна, вчитель фізики ТНВК № 9

Вовк Віра Михайлівна, вчитель фізики ТЗОШ № 13

Пелішко Світлана Іванівна, вчитель інформатики ТЗОШ № 28
 Локація вчителів інформатики—ТЗОШ № 11

Кульматицька Оксана Романівна, вчитель інформатики, заступник директора з навчально-виховної роботи ТНВК № 21

Затильна Галина Леонідівна, вчитель інформатики ТЗОШ № 11

 

  
  

РЕШТУ ФОТО МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ ТУТ

02.11.18

Задачі з програмування на міжшкільну олімпіаду 31.10.2018 року


Задача1  Кульки (25 б.)   
Батьки купили Миколці кольорові кульки (8 кольорів) . Хлопчик розклав кульки у рядок та спробував порахувати  їх кількість для кожного кольору окремо. У рядок розкладені (в довільному порядку) N   (10  кульок.   Створіть програму, яка допоможе підрахувати кількість кульок кожного кольору  та визначить найбільшу кількість кульок одного кольору (передбачити випадок, коли може бути декілька варіантів  найбільшої  кількісті кульок одного кольору).
Технічні   умови.  Програма   зчитує   з   клавіатури   ціле   число  N  -   кількість
кульок, потім, через пропуск —  N  чисел від  1  до  8, якими   позначені  кольори кожної з
кульок  в тій послідовності, в якій вони потрапляли на очі Миколці від початку  рядка. Програма виводить на екран в один рядок через пропуски пари цілих чисел, де перше число пари - позначення кольору, а друге - кількість кульок такого кольору. У наступному рядку пару  чисел: максимальну кількість кульок одного кольору та число що позначає цей колір.
Приклад1:
Введення:
Виведення
14   1 1 3 4 1 2 4 2 5 6 7 8 1 4  
1 4 2 2 3 1 4 3 5 1 6 1 7 1 8 1
4 1
Приклад2:
Введення:
Виведення
16   1 3 3 4 2 2 4 2 5 7 7 8 5 4 6 7
1 1 2 3 3 2 4 3 5 2 6 1 7 3 8 1
3 2
3 4
3 7

Задача 2  Туристи (35 б.)  
Якось, під час літніх канікул команда юних туристів завітала до мальовничих Карпатських гір. У екскурсійному бюро їм запропонували мапу-схему гірської місцевості й до неї масив даних з висотами вершин, на які можна було безпечно підійматися. Але не всі вершини були поєднані між собою стежками. Тому перш ніж підкорювати найвищу вершину (така тільки одна) юним туристам необхідно було дізнатися, а чи взагалі можна до неї дістатися. У початковий момент туристи знаходяться у вершині (1,1) позначеній у
матриці з’єднання вершин. Мета підкорити вершину з максимальною висотою
(якщо це можливо).
Формат вхідних даних: У першому рядку файлу – натуральне число N<100 b=""> – кількість вершин. У другому рядку – рядок даних з висотами вершин (цілі додатні числа менші за
100). У наступних рядках – матриця з’єднання вершин між собою:0-стежки немає,
1- стежка є.
Формат  вихідних  даних: 
У вихідний файл записуємо в першому рядку значення максимальної
висоти в другому рядку  запис про доступність до цієї вершини. Якщо  вершину неможливо підкорити – файл містить відповідне повідомлення.
Приклад:
Input3.txt
5
4 2 7 6 8
0 1 1 0 0
1 0 0 1 0
1 0 0 0 1
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
Output3.txt
8
Вершина з висотою 8 підкорена

Задача 3  Подарунки Снігуроньки (40 б.)
Взимку ковзанка переповнена  дітлахами.  Посередині  ковзанки  Дід Мороз розмістив  ялинку  та  побудував  навколо  неї  невеличку  огорожу  у вигляді  трикутника.  Снігуронька сховалася  під  ялинкою.  Ввечері  коли  на  ковзанці  найбільш  людно вона  виходить  зі  своєї  схованки  та  починає  кликати  дітвору  до  ялинки.   Снігуронька має  зачекати  поки  всі  дітлахи  дістануться  огорожі,   а тоді починає роздавати їм подарунки, але вона не любить довго чекати  і  хотіла  б  на  основі  інформації  про  поточне  розміщення дітей на ковзанці визначити скільки ж часу доведеться їй чекати. Для  простоти  вважатимемо  дітей  точками  на  площині.  Відомо,  що
як  тільки  Снігуронька  починає  кликати  дітей,  кожна  дитина  починає  рухатися  до  трикутника  (себто  до  огорожі ялинки)  зі  швидкістю  один  метр  на  секунду  по  найкоротшій траєкторії.  На  основі  координат  вершин  трикутної  огорожі  навколо ялинки  та  координат  дітей  у  момент  коли  вони  почують  Снігуроньку Вам  необхідно  визначити  скільки  часу  доведеться  чекати  Снігурочці на дітей.
 Формат вхідних даних:
Перший  три  рядки  файлу містять  координати  вершин  трикутної  огорожі
навколо ялинки. Кожен з цих рядків містить через пробіл два цілих числа fxi  та  (i = 1, 2, 3). Наступний рядок містить ціле число N    кількість  дітей  на  ковзанці.  Кожен  з  наступних  N  рядків містить  через  пробіл  два  цілих  числа  xi   та  .  Тут  (xi  ,  yi  )  – координати i-ої дитини. Всі координати задані в метрах.
 Формат  вихідних  даних: 
Єдине  число    час  очікування  Снігуроньки  в  секундах.  Відповідь необхідно вивести з двома знаками після коми, використовуючи для заокруглення стандартні математичні правила.
 Обмеження:
1 ≤ N ≤ 100,
-100 ≤ fxi, fyi , xi, yi ≤ 100,
трикутник огорожі є невиродженим, тобто має додатню площу, всі (xi,  yi) розміщені назовні трикутної огорожі, всі (xi,  yi)  є різними.
 Приклад:
Input4.txt
0 0
0 3
4 0
2
-1 -1
5 2
Output4.txt
2.00


01.11.18

Тренінг для молодих вчителів

30.10.2018 року в актовій залі  Тернопільського
комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу відбувся семінар-тренінг "Справжній вчитель. Хто він?". 

 
Результати анкетування ТУТ
Решту матеріалів 

26.10.18

Семінар!


23.10.2018 року о 15.00 год. 

в ТУГ ім.І.Я.Франка відбувся семінар вчителів інформатики на тему: "Інтегративно-діяльнісна технологія у навчанні".

 

 

 

04.10.18

З Днем освітян!!!


Вітаю з Днем вчителя!!!


Бажаю впевненості та бадьорості, здоров’я та натхнення, поваги та любові, вдачі та успіху. Нехай кожен день буде добрим та веселим, цікавим та яскравим, нехай кожен учень радує Вас своїми досягненнями, нехай кожна близька людина дарує Вам гармонію та щастя.