07.06.18

Матеріали семінару методистів та вчителів інформатики в ТОКІППО від 29.05.2018 р.


Викладання інформатики у 10 класі ЗСО за новими програмами.
План
проведення обласного семінару методистів РМК/ММК/ОТГ з інформатики

1000 – 1020

  1. Місце інформатики та сучасних інформаційних технологій у Новій українській школі (НУШ). Побудова та особливості програми з інформатики 10 класу.
Кривокульський Л.Є., методист, в.о. завідувача центру ІІКТ ДО ТОКІППО
1020 – 1050

  1. Логіка компонування курсу інформатики 10-11 класу. Рекомендації з вивчення вибіркового модуля "Креативне програмування".
Барна О.В., доцент кафедри інформатики та методики її викладання ТНПУ ім. В.Гнатюка, кандидат педагогічних наук
1050 – 1115
  1. Вибірково обов'язковий модуль "Бази даних". Проектування та створення баз даних.
Балик Н.Р., завідувач кафедри інформатики та методики її викладання ТНПУ ім. В.Гнатюка, кандидат педагогічних наук
1115 – 1140
  1. Математичні основи інформатики.
Грод І.М., доцент кафедри математики та методики її навчання ТНПУ ім. В.Гнатюка, доктор фізико-математичних наук

1140 – 1210
  1. Тривимірне моделювання. Веб-технології.
Вельгач А.В., методист центру інформатики, ІКТ ДО ТОКІППО, кандидат фізико-математичних наук

1210 – 1230                    
  1. Графічний дизайн. Комп'ютерна анімація.
Карабін О.Й., доцент кафедри інформатики та методики її викладання ТНПУ ім. В. Гнатюка, кандидат педагогічних наук
1230 – 1245

  1. Вибірково модуль "Інформаційна безпека".
Олексюк О.Р., викладач кафедри змісту і методик навчальних предметів ТОКІППО, кандидат педагогічних наук
1245 – 1305
  1. Основи електронного документообігу
Мартинюк С.В.., доцент кафедри інформатики та методики її викладання ТНПУ ім. В.Гнатюка, кандидат фізико-математичних наук
1305 – 1330

  1. Профільне вивчення інформатики у 10 класі ЗСО.
Барна О.В.
Кривокульський Л.Є.

 

Методист, в.о. завідувача                                   Л.Є.Кривокульський центру ІІКТ ДО


Матеріали ТУТ