28.12.20

 Дорогі друзі!

  Прихід Нового Року – це завжди Чарівність, Надія, Піднесення, Радість!
Нехай здійсняться  наші найсміливіші плани, творчі задуми! Відбудуться яскраві події, а кожний день буде переповнений щасливими миттєвостями!
Нехай світло Різдва зігріє кожну родину!
Нехай прийдешній рік буде сповнений оптимізму, блискучими досягненнями , позитивними змінами, і для кожного з нас стане Роком Здоров’я і Миру!

З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!


 

ШКОЛА НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ НУШ

          

Велике бажання стати педагогом-майстром вимагає постійного вдосконалення, розширення кола знань, методичних умінь, підвищення рівня мовної культури, психологічної, цифрової компетентностей.  Тому зростає роль самоосвіти, яка є однією з умов професійного росту педагога.
 Самоосвіта - це процес свідомої самостійної діяльності, який здійснюється добровільно, планується, аналізується , реалізується, коригується. Онлайн-студія «Самоосвіта вчителя: мінливі тенденції чи складова професійного успіху» (24 грудня 2020 року) надала учасникам можливість підвищити рівень компетентностей у плануванні та складанні власного алгоритму самоосвіти відповідно до напрямків та критеріїв оцінювання самоосвіти.
           Соловей О.М. (ТКМЦНОІМ) ознайомила з основними напрямками та ресурсами самоосвітньої діяльності, надала рекомендації щодо здійснення самоаналізу професійної діяльності. Учасники студії обговорили  мотиви та етапи самоосвітньої діяльності, презентували власні паспорти самоосвіти.

ДЕТАЛЬНІШЕ ТУТ

18.12.20

Відеоконференція


 Віртуальний педагогічний клуб вчителів інформатики

       Викликом нового часу стало навчання в онлайн–середовищі. Нові підходи та інструментарій для навчальної діяльності розглянули учасники вебінару «Ресурси вчителя в онлайн-середовищі», який відбувся 17 грудня 2020 року. Соловей О.М. (ТКМЦНОІМ) акцентувала увагу на моделюванні  особистого досвіду вчителя з використанням інтерактивних інструментів,  диференційованій взаємодії, безпечності онлайн-середовища, важливості  забезпечення конструктивного зворотнього зв’язку та проведенні моніторингу навчальної діяльності.

        Учитель інформатики ТСШ І-ІІІ ст.№29 з поглибленим вивченням іноземних мов Дядьо Л.В. провела практикум з використання онлайн-інструментів на різних етапах уроку. Учасники відзначили ефективність таких застосунків: «Ребуси №1», kahoot, quizizz.com, wordart, Тhinklink, Jigsawplanet та ознайомились з рекомендаціями щодо роботи в онлайн-середовищі.

Додаткові матеріали ТУТ

11.12.20

Майстерня інноваційних знахідок

 


Впровадження нових інструментів та методів стимулювання і мотивації до навчання в учнів є актуальним в освітньому процесі. Саме питанню підвищення рівня професійної компетентності у використанні цих інструментів був присвячений онлайн-дискурс «Формувальне оцінювання: нові можливості для розвитку мотивації навчальної діяльності учнів», який відбувся 9 грудня 2020 року.

       Соловей О.М. (ТКМЦНОІМ) ознайомила з новими інструментами формувального оцінювання, які доцільно використовувати на уроках математики, фізики та інформатики. Учасники під час дискусії визначили основні труднощі впровадження формувального оцінювання, сформували алгоритм діяльності вчителя щодо організації формувального оцінювання: від формулювання навчальних цілей -  до корегування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням результатів оцінювання.   

Детальніше ТУТ13.11.20

Майданчик інноваційних знахідок

    5 листопада 2020 року продовжив свою роботу майданчик інноваційних знахідок на базі ТНВК ШЛ № 6 ім. Н.Яремчука. Онлайн-семінар « Навчальні платформи для аналітики оцінювання та структурування навчального процесу» мав на меті підвищити рівень компетентності учасників  з використання навчальних платформ. Учитель математики Кулешко В.І., познайомив із зручними та сучасними інструментами для навчального закладу, продемонстрував на практиці створення тестових завдань з математики та інформатики « На урок», проведення моніторингу навчальної діяльності школярів, приклади структурування навчального матеріалу  (ущільнення, згортання та розгортання). Учасники зазначили, що використовуючи різноманітні навчальні платформи, необхідно акцентувати увагу на мотивації, навчальних завданнях, навчальних діях, елементах контролю, що мають переходити в самоконтроль; оцінку,що має переходити в самооцінку.

 Презентація додається ТУТ

23.10.20

       


          В умовах Нової Української школи відкриваються нові тенденції щодо оцінювання здобувачів освіти ЗЗСО. Оцінка має стати не вироком, а ресурсом. Самооцінювання – отримання порівняльних даних, виявлення динаміки росту через діагностику, заміри, визначення статистичних , динамічних, психологічних показників. Чи потрібне самооцінювання ?  Які його форми та стратегії?  Відповіді на ці запитання розглядали учасники  вебінару  методологічно-формувальної локації учителів математики, інформатики та фізики в рамках D#5T’mistechka.

     Соловей О.М. (ТКМЦНОІМ) зазначила,що завданням учителя є формувати культуру учня в умінні здійснювати самооцінку ( не завищувати і не занижувати її). Доцільними є використання таких інструментів самооцінювання: індекс-картки для узагальнення або запитань, листи самооцінки з вивчення теми, роботи в групі (так/ні), чек-листи, листи особистих досягнень, сигнали-візуалізації, звіти, рефлексія тощо.

   Цифрові інструменти формувального оцінювання представила учитель інформатики ТЗОШ № 16 ім. В.Левицького Василик І.Ю.(Kahoot, Quizlet, Jamboard).  Результатом роботи стали рекомендації щодо впровадження та формування культури самооцінювання  здобувачів  освіти ЗЗСО. Важливим кроком має стати опанування педагогом умінь надання якісного зворотного зв’язку та системної організації рефлексії з акцентом на розвиток дитини.

 


 02.10.20

Вітання з нагоди професійного свята!!!

 

Дорогі освітяни!!!

Прийміть щиру вдячність за високе служіння обраній справі, невтомний творчий пошук, самовідданість, добро і щедрість душі в такий нелегкий та незвичний для нас час. 

Щиросердно бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, великих творчих успіхів і невичерпної наснаги.

24.09.20

Відеоконференція

 
Використання додатків Google у процесі вивчення математики, фізики, інформатики

 Сьогодні важливо розвивати саме розумну освіту, тобто SMART-навчання (Self- directed, Motivated, Adaptive, Resource-enriched, Technology embedded): самостійне, мотивоване, адаптоване, збагачене ресурсами, з вбудованими технологіями. Тому  використання можливостей застосування інструментарію Googlе важливо для активізації процесів розвитку наочно-дієвого, наочно-образного, теоретичного типів мислення та для розвитку творчого, інтелектуального потенціалу сучасного учня.

Використання додатків та хмарних технологій Googlе (Диск Google, Dropbox, cервіс LearningApps, Microsoft OneDrive, SlideShare, Youtube, Prezi, Googlе-class) на уроках математики, фізики та інформатики, спираючись на інтерес школярів до всесвітньої мережі Інтернет, забезпечує їм доступ до усіх матеріалів, необхідних для вивчення предмета як у школі, так і вдома, створює умови для їх саморозвитку й міжособистісної взаємодії учнів з учителем та учнів один з одним, залучає до використання новітніх досягнень інформаційних технологій, підвищенню інформатичної компетентності та умінню доцільно використовувати комп’ютер як засіб для отримання нових знань. Саме питанням практичного впровадження інструментарію Googlе був присвячений онлайн- семінар «Використання додатків Google у процесі вивчення математики, фізики, інформатики» , який відбувся 23 вересня 2020року (Соловей О.М., методист ТКМЦНОІМ).

   Учасники семінару відзначили, що використання додатків надають вільний доступ до своїх збережених матеріалів і документів; використання відео, аудіо файлів безпосередньо з Інтернету (без додаткового завантаження на комп’ютер); проведення он-лайн уроків, лабораторних робіт, експериментів, круглих столів; нові можливості для організації досліджень, проектної діяльності; організація он-лайн уроків, інтегрованих практичних занять,  сприяють он-лайн комунікації з учнями,  використанню онлайн систем тестування та перевірки завдань; використанню  авторського блогу. Про основні аспекти та підходи організації дистанційного навчання у навчальному закладі розповів заступник директора ТЗОШ І-ІІІ ст.№ 4 Семчук А.Я. Використання учителями Classroom забезпечує швидке створення й упорядковування завдань, надання результатів перевірок і доступне спілкуватися з учнями . Крім того, учні можуть зберігати свої робочі файли й виконувати завдання на Google Диску та спілкуватися з вчителями та однокласниками напряму.

      Інтернет-технології, зокрема сервіси Google під час вивчення математики, інформатики та фізики в школі дозволяють на якісно новому рівні розв’язувати завдання стосовно активізації самостійної роботи учнів з можливістю вибору індивідуальної траєкторії і темпу вивчення навчального матеріалу, подання інформації в інтерактивному режимі та аудіовізуальній формі, організації занять з учнями у віртуальних лабораторіях з метою проведення фізичних експериментів в режимі прямих вимірювань, забезпечення комунікації з учнями, віддаленими в часі і територіально в процесі організації навчально-дослідницької діяльності (дистанційні евристичні олімпіади, Інтернет-олімпіади, онлайн-захисти дослідницьких робіт, дистанційні конференції та ін..), підвищувати та стимулювати пізнавальні інтереси школярів до вивчення  предметів математичного циклу , оцінювати і контролювати самостійну роботу школярів.

Решту матеріалу ТУТ

01.09.20

З Днем знань!!!

Шановні методист та вчителі інформатики!
Вітаю з Днем знань!!!

Найщиріші слова подяки – вчителям, які щедро діляться з дітьми своїми знаннями, плекають справжніх патріотів нашої держави.

Нехай цьогорічний незвичний першовересень буде сонячним, несе добрий настрій у кожну школу, кожну родину! 

Цікавого, легкого, творчого, успішного навчального року!!!

Зі святом, дорогі друзі!

 

19.08.20

Відеоконференції!!!!!

 

Тема

Форма роботи

Тер

мін

Покликання

Використання сучасного навчально-методичного забезпечення у процесі вивчення математики, та фізики.

 

 

 

 

 

 

Використання сучасного навчально-методичного забезпечення у процесі вивчення інформатики

Відео-

конференція

(для голів методичних об’єднань)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відео-

конференція

20.08

 

9 :00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.08

9:40

 

 

Оксана Соловей is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Topic: Використання сучасного навчально-методичного забезпечення у процесі вивчення математики та фізики

Time: Aug 20, 2020 09:00 AM Helsinki

 

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/79759986272?pwd=Wm0rM0FzdE52emMvQ2JxYk5mb2ZYdz09

 

Meeting ID: 797 5998 6272

Passcode: 4jhB1A

 

 

 

Оксана Соловей is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Topic: Використання сучасного навчально-методичного забезепечення у процесі вивчення інформатики

Time: Aug 20, 2020 09:40 AM Kiev

 

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/72327610035?pwd=SXJjbG05L2ZaNmNkWDhYQ29vS3c4QT09

 

Meeting ID: 723 2761 0035

Passcode: 5kWW8c

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.20

З останнім дзвоником 2020!!!
Шановні вчителі!!!

Вітаю зі святом останнього дзвоника!


Сердечно дякую за самовіддану працю, за турботу і знання, які Ви віддаєте своїм вихованцям, за вічний неспокій, невпинний творчий пошук та педагогічну мудрість. Бажаю Вам життєвих сил і натхнення. Щиро зичу, аби вогонь творчості та любові до власної професії ніколи не полишав ваших сердець, а всі майбутні задуми та справи наповнювались світлом, красою і добром!
Картинки з останнім дзвоником 2020: привітання у картинках 
Бажаю Вам гарно відпочити, набратися духовних і фізичних сил перед початком нового етапу навчання. Щастя всім, добра, міцного здоров’я та успіхів! 

25.05.20

Вітаємо

методиста ТКМЦНОІМ

Соловей Оксану Михайлівну 

з днем народження!!!Від щирого серця бажаємо щастя та здійснення мрій! Нехай життя, як яскрава мозаїка складається зі світлих фарб радості, незабутніх подій, а кожен новий день дарує удачу і чудовий настрій!!!
D#04 T’mistechko

Інформатика 

19 травня 2020 року учителі інформатики вперше брали участь у
D#04 Tmistechkо в режимі відеоконференції на платформі ZOOM («Оцінювання в умовах дистанційного навчання: правила та ресурси») під керівництвом спікера Серби Н.Р..  В роботі підлокації взяло участь понад 60 учителів міста, обговорювали виклики та проблеми дистанційного навчання, інструменти оцінювання, сучасні сервіси та їх можливості для ефективної взаємодії вчителів та учнів.

13.05.20

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.04.2013  № 466


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 квітня 2013 р.
за № 703/23235

Про затвердження Положення про дистанційне навчання
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
№ 660 від 01.06.2013
№ 761 від 14.07.2015}
Відповідно до статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 12 Закону України «Про професійно-технічну освіту», статті 42 Закону України «Про вищу освіту», з метою навчально-методичного, науково-методичного, інформаційного забезпечення організації навчально-виховного процесу за дистанційною формою навчання НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про дистанційне навчання, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 21 січня 2004 року № 40 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 квітня 2004 року за № 464/9063.
3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.):
3.1. Здійснювати організаційне та науково-методичне забезпечення впровадження дистанційного навчання.
3.2. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
ДАЛІ ЧИТАЙТЕ ТУТ...Дистанційне #04T’mistechko 18-19 травня 2020 року
Innovative evaluation /аналітичні інструменти сучасної освітньої діяльності - 2020

Локація
ПідЛокація
Тема
Категорія
педагогів
Дата проведення, початок заходу
Платформи
Керівник підЛокації,
методисти ТКМЦНОІМ

Аналітичні
інструменти
Інформаційно-ресурсна
Оцінювання в умовах дистанційного навчання: правила та ресурси

Вчителі інформатики
19.05.20

12.00 год
Zoom
https://us04web.zoom.us/j/5974806660?pwd=MUg5bmR4Ykp3bnAzV2ZwZFRFK2dEQT09 Ідентифікатор конференції: 
597 480 6660
Пароль: study
Серба Н.Р.


12.05.20

Дистанційне навчання!!!!!!!


Організація навчальної діяльності школярів в умовах дистанційного навчання
12.05.2020

Загальні рекомендації
(підготувала методист ТКМЦНОІМ Соловей О.М.)


Інструментів для організації навчання в режимі віддаленого (дистанційного) навчання досить багато, але не менш важливим є питання методичного супроводу, тобто як максимально ефективно використовувати наявні технології. При організації дистанційного навчання можливо обрати і організувати освітню діяльність у двох режимах навчання, або обрати більш прийнятний:
1.   Онлайн-спілкування, коли в призначений час організовується відеоконференція, спілкування в чаті з учнями.
2.   Віддалене навчання, розтягнуте в часі, коли, використовуючи певні цифрові інструменти, створюється платформа для самостійного навчання за активної опосередкованої участі вчителя.
Організація онлайн-уроків і інструкцій. 
Онлайн-спілкування дуже важливе при організації віддаленого навчання. Вчитель має провести вступний інструктаж, в ході якого пояснити учням, як працювати віддалено, як використовувати ті чи інші освітні ресурси. Крім вступних інструкцій, можуть бути поточні інструкції перед початком вивчення тієї чи іншої теми, або введення нового цифрового інструменту, нових освітніх ресурсів. Крім інструкцій вчитель може проводити і онлайн уроки , і групову роботу над проєктами, над спільним вирішенням поставлених навчальних завдань.

Забезпечення ефективності онлайн-трансляцій для учнів:
1.   Якщо вчитель планує використовувати інструменти для організації відеоконференцій та подання інтерактивних уроків, інструкцій, рекомендується як можна частіше і довше використовувати веб-камеру. Учні, звичайно, можуть відійти від своїх комп'ютерів, поки триває онлайн-урок, але вони менше будуть нудьгувати, якщо принаймні будуть бачити обличчя педагога, а не тільки режим демонстрації екрану.
2.   Рекомендовано приділити увагу налаштуванням веб-камери. Так, рівень веб-камери має бути на рівні очей або трохи вище. Учні повинні бачити очі вчителя, а не голову, нахилену до клавіатури. Саме тоді створюється ефект присутності.
3.   Слід пам’ятати, що живі уроки з організацією діалогу, з великою кількістю невеликих питань, з роботою мікрогруп, - абсолютно не підійдуть в умовах відеоконференції. У онлайн середовищі вчитель не має переваг живого спілкування «очі в очі». Регламент спілкування повинен бути жорстким і обмеженим невеликою кількістю питань. Запитання повинні бути лаконічними. Одні можуть бути спрямовані на те, щоб переконатися в присутності учнів, інші - спрямовані на отримання зворотного зв'язку на поставлене навчальне завдання чи проблему. Але це питання-завдання повинно бути максимально коротким. А очікувані відповіді  від учнів мають бути короткими і однозначними.
4.   Рекомендовано заохочувати учнів задавати питання у виділений для цього спеціальний час. Наприклад, після оголошення 5-10-ти хвилинної паузи, під час якої учні могли б записати своє питання в чаті або в невеликому відеозверненні.
5.   Слід передчасно передбачити можливі технічні труднощі під час відеосеансу. Найчастіше такі проблеми виникають не у педагога, а в учнів. Як правило, педагог проводить відеоконференцію, після попередньої підготовчої роботи. Однак, вчителю необхідно заздалегідь перевірити можливості відеоспілкування учнів. Наприклад, використавши два комп'ютера або попрацювавши з колегами, щоб перевірити перспективу учнів, як вони побачать те, що їм пропонується. Слід також перевірити умови роботи в режимі комп'ютер-планшет, комп'ютер-смартфон, перш ніж приступити до онлайн спілкування з класом. Коли вчитель протестує себе в ролі учня, він зможе заздалегідь врахувати, що необхідно спростити, або побачити, які проблеми можуть виникнути у дітей і що необхідно врахувати для оперативного усунення неполадок.
6.   Якщо підключення до інтернету є нестійким і повільним, слід з'ясувати, в який час швидкість інтернет-з'єднання найбільш висока і призначати відеоконференцію на цей час, за узгодженням з учнями.

Записи відеоуроків та інструкцій.
 Порядок запису відеоуроків схожий з підготовкою відеоінструкцій наживо. Такі інструменти, як Screencastify і Screencast-o-matic, Loom, YouTube трансляція і багато інших дозволяють записувати відеоурок, зберігаючи веб-камеру включеною. Обличчя вчителя з'являється на відео невеликого розміру в одному з кутів екрану і можна довільно коректувати відеоряд. Вчителю варто прагнути до створення коротких і дидактично продуманих відеороликів. Два п'ятихвилинних відеоролика будуть переглянуті учнями з набагато більшою ймовірністю і корисністю, ніж одне десятихвилинне відео. Винятком можуть стати лише ті більш тривалі відеоролики, де вчитель комфортно використовує даний режим і може утримати учнів оригінальними прийомами. Доцільно використовувати режим демонстрації екрану. Простий спосіб створити відеоурок - це записати показ слайдів. Але пам’ятайте, що це швидко втомлює учнів, якщо педагог не тримає екран активним. Слайди не повинні бути мертвими. Варто додавати більше переходів і анімацій, використовувати курсор миші або режим малювання, щоб виділити, підкреслити щось важливе на слайді.
Інструменти для проведення онлайн-уроків та інструкцій:
  •           Google розширила можливості безкоштовного використання HangoutsMeetforGSuite для освіти;
  •           можна записати відеоурок і зберегти його на GoogleDrive, а потім поділитися ним через GoogleClassroom;
  •           уроки через Skype: наприклад, premium пакет Skype, дозволяє підключати до 30 осіб і мати зв’язок хорошої якості - це непоганий перехідний етап для вчителів, які звикли до фронтальної роботи;
  •           якщо вчитель вже мав досвід роботи з платформами Kahoot, Quzizz, IDroo, Miro чи подібними – то він зможе швидко підібрати (чи розробити власні) завдання для своїх класів на самостійне опрацювання.

Організація онлайн платформи для навчання. Безумовно, режиму онлайн уроків вкрай недостатньо для віддаленого навчання. В силу різних здібностей і особистих психологічних якостей, ми не забезпечимо результативність такої форми навчання. Учень повинен мати можливість у властивому для себе темпі самостійно працювати з освітніми ресурсами, підготовленими, викладеними або рекомендованими нами.
Організація віртуального онлайн-середовища. Платформами для онлайн навчання можуть служити спеціальні віртуальні навчальні середовища (Moodle і його аналоги); освітній портал «Нові знання», онлайн додатки типу MindMup; вчительських сайтів, готові освітні платформи.
Дуже важливо, щоб на такій платформі були різноманітні освітні ресурси у вигляді:
  •           інтерактивних робочих аркушів;
  •           інтерактивного навчального відео;
  •           інструментів формуючого оцінювання;
  •           інших дидактичних одиниць.

Використання або створення учителем авторської онлайн платформи має забезпечити ефективність і привабливість навчання. І в такому режимі також необхідно забезпечити постійний зворотний зв'язок. Вчителю важливо запланувати і здійснювати моніторинг, аналіз та корекцію роботи учнів на онлайн платформі.