31.05.23

 

Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні

Наказ МОН № 563 від 15.05.2023 року

Методичні рекомендації
щодо окремих питань здобуття освіти в закладах
загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні

Забезпечення безперервності здобуття освіти дітьми в умовах воєнного стану

В умовах воєнного стану важливо забезпечити права дітей, які внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації вимушено опинилися за межами України, дітей з неконтрольованих територій, територій населених пунктів на лінії зіткнення, деокупованих територій на безперервне здобуття освіти; надати можливість українським дітям, які наразі перебувають в інших країнах, продовжити навчатись за українською програмою; сприяти тому, щоб українські діти не втрачали зв'язок з Україною і могли продовжити здобуття освіти в Україні.

Міністерство освіти і науки України рекомендує дітям – громадянам України, які вимушено знаходяться за кордоном, такі варіанти здобуття освіти під час дії воєнного стану:

1) навчатись тільки в закладі освіти країни перебування учня за очною формою;

2) поєднувати навчання в закладі освіти країни перебування за очною формою і в закладі загальної середньої освіти України, зокрема Державному ліцеї «Міжнародна українська школа», за однією із форм навчання, передбачених законодавством (дистанційною, сімейною (домашньою), екстернатною);

3) навчатися в закладах/класах, які організовано в країнах перебування за ініціативою громадських організацій українців за сприяння органів управління освітою цих країн та місцевої влади і які надають освітні послуги у співпраці з Державним ліцеєм «Міжнародна українська школа» відповідно до укладеного договору;

4) якщо це не суперечить законодавству країни перебування, навчатися тільки в закладі освіти України за однією із форм навчання, передбачених законодавством (дистанційною, сімейною (домашньою), екстернатною).

Звертаємо увагу, що:

·         порядок відвідування закладів освіти за кордоном і здобуття освіти в цілому регулюється виключно національним законодавством країн перебування;

·         відповідно до законодавства дитина може бути зарахована лише до одного закладу загальної середньої освіти України.

За умови відсутності будь-яких відомостей щодо місця проживання чи місцеперебування учнів з числа осіб з неконтрольованих територій, територій населених пунктів на лінії зіткнення, деокупованих територій, осіб, які вимушено опинилися за межами України, рекомендуємо утриматись від їх відрахування із закладу освіти і зберігати їхні особові справи та результати оцінювання попередніх років у закладі освіти. Звертаємо увагу на необхідність здійснення заходів зі встановлення зв'язку з ними або їхніми батьками, іншими законними представниками.

Під час організації навчання дітей, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації і здобувають освіту одночасно в закладах освіти країни перебування і України, варто враховувати, що вони опановують дві освітні програми одночасно. Це може призвести до збільшення навчального навантаження на дітей та, як наслідок, погіршення їхнього стану здоров'я.

Рекомендуємо закладам освіти, де дистанційно здобувають освіту діти - громадяни України, які очно навчаються в закладі освіти країни перебування, за можливості ужити заходів щодо оптимізації освітнього процесу й урахування результатів навчання з тих предметів, які здобувач (здобувачка) освіти опановує в закордонній школі. Зокрема:

·         складати розклад онлайн-уроків з урахуванням, за можливості, зайнятості учнів протягом дня в закладі освіти країни перебування;

·         не вносити до розкладу онлайн-уроків ті предмети, вивчення яких передбачено у закордонній школі;

·         не вносити до розкладу предмети (курси) вибіркового освітнього компоненту;

·         застосовувати, за можливості, асинхронне навчання з використанням відеозаписів уроків;

·         використовувати національну платформу для дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн» (далі - ВШО), що надасть можливість дітям опановувати українську програму в зручний для них час і зменшить навантаження, а функціонал «Кабінет учителя» надасть змогу педагогу ставити завдання і відстежувати навчальний прогрес учня (учениці). Якщо в закладі освіти є певна кількість учнів одного класу навчання, які одночасно здобувають освіту в українській та закордонній школах, можна організовувати для них на платформі ВШО віртуальний клас.

 

 https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/89142/

 

18.05.23

Інтерактивна школа сучасного вчителя

 Самооцінювання власної педагогічної діяльності вчителя

          Самооцінювання є невід’ємною частиною діяльності педагога. Професійний стандарт вчителя допомагає зрозуміти, які компетентності потрібно розвивати. У стандарті кожну професійну компетентність описано через знання і вміння. Це дуже зручно, адже показує, що саме стоїть за назвою компетентності. Залишається лише самостійно визначити, які знання та які вміння потрібно удосконалити.

       Стандарт також містить опис професійних компетентностей учителя за кваліфікаційними категоріями – спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії. Крім того , кожен педагог повинен звернути увагу при здійсненні самооцінювання на критерії розвитку професійно-педагогічної компетентності, продуктивності професійної діяльності, готовності до інноваційної діяльності, емоційної стійкості, партнерської взаємодії, здійснення саморозвитку, співвідношення внутрішньої та зовнішньої мотивації.

        Вебінар « Самооцінювання власної педагогічної діяльності вчителя» (16.05.23) мав на меті надати учасникам методичний інструментарій для проведення самооцінювання професійної діяльності за основними критеріями. Соловей Оксана Михайлівна (ТКМЦНОІМ) зазначила, що професійний розвиток педагогічного працівника – тривалий процес, метою якого є розвиток людини як особистості, як фахівця і майстра. Без збору матеріалів, що ілюструють практику, без осмислення власних дій, аналізу їх результативності відносно дітей та їх успіхів, готовності до самокритики та самовдосконалення працівник не може стати справжнім фахівцем.  Учасники проаналізували критеріїї і показники професійної діяльності та важливість       створення портфоліо, яке допоможе педагогу грамотно проаналізувати свою діяльність, вибрати напрямок подальшого зростання, спланувати роботу щодо самоосвіти, узагальнити передовий педагогічний досвід та підготувати його до трансляції. Якщо розглянути діагностичну функцію професійної діяльності, то саме складання портфоліо дозволяє педагогічному працівнику:

       - реально представити результати своєї праці;

      - побачити свої резерви;

      - мати стимул до безперервного самовдосконалення.

Учасники мали можливість здійснити самооцінювання технологічної готовності до проєктної діяльності, заповнивши форму за покликанням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWChgnLpQKqovW-xqhHwSw6sjSGiH6kEKkPzm3l2FD66Squg/viewform


МАТЕРІАЛ ТУТ

11.05.23

Майстерня інноваційних знахідок

 

Шляхи визначення  та подолання прогалин у знаннях школярів

         Робота з виявлення та усунення прогалин у знаннях учнів - невід'ємна частина діяльності кожного вчителя. Своєчасність та ретельність цієї роботи – запорука високих результатів навчання.

Вчитель-практик знає, наскільки копітка і важлива ця праця. Якщо не приділяти цьому питанню серйозної уваги, то незабаром навіть здібні учні загрузнуть у помилках. Необхідно проводити заходи щодо виявлення та усунення прогалин у знаннях систематично та планомірно.

Систематична робота з виявлення та усунення недоліків та прогалин у знаннях учнів - одна з основних умов підвищення якості навчання.

      На практичному семінарі «Шляхи визначення  та подолання прогалин у знаннях школярів» (10.05.23) педагоги виділили основні методи визначення навчальних прогалин та обговорили внутрішні та зовнішні чинники, які впливають на появу прогалин та допущення помилок. Соловей Оксана Михайлівна (ТКМЦНОІМ) звернула увагу та надала методичні рекомендації учителям щодо прийомів та шляхів подолання прогалин у засвоєні навчального матеріалу школярами. Учасники обговорили різні ситуації з власного досвіду,навчальні втрати та прогалини у навчанні дітей, наголосили, що вчитель повинен використовувати загальноприйняті форми та винаходити, впроваджувати свої засоби контролю, вміле володіння якими попереджає відставання, забезпечує активну роботу кожного учня.

МАТЕРІАЛ ТУТ