22.10.21

Майстерня інноваційних знахідок

          З метою підвищення професійного рівня педагогів у підборі механізмів самоосвітньої діяльності, проєктування індивідуальної траєкторії професійного розвитку 21 жовтня 2021 року був проведений онлайн-семінар «Основні напрями моделювання індивідуальної траєкторії саморозвитку педагогів».

 

  Соловей О.М. (ТКМЦНОІМ) наголосила, що визначальним у формуванні траєкторії професійного розвитку педагогів є
Професійний стандарт учителя

 ( Наказ МОН від 29.12.2020 № 2736), в якому затверджені такі стандарти:

      Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти;

      Вчитель закладу загальної середньої освіти;

      Вчитель із початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста).

Також учасники назвали професійні компетентності :

      мовно-комунікативна;

      предметно-методична;

      інформаційно-цифрова;

      психологічна;

      емоційно-етична;

      педагогічне партнерство;

      інклюзивна;

      здоров’язбережувальна;

      проєктувальна;

      прогностична;

      організаційна;

      оцінювально-аналітична;

      інноваційна;

      рефлексивна; здатність до навчання впродовж життя.

Учителі розглянули зразки оформлення портфоліо, планів самоосвіти, поділились власними ІОМ. 

Презентація додається ТУТ

08.10.21

 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році

 

Викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у

2021/2022 навчальному році здійснюватиметься відповідно до вимог: Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 87 редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 688);

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 1392.

Виконання вимог зазначених державних стандартів є обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.

Забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених відповідними Державними стандартами, згідно з частиною четвертою статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту», зобов’язаний керівник закладу освіти...

Інформатика

(молодша школа)

Навчальний предмет   «Інформатика»  має реалізувати завдання інформатичної освітньої галузі Державного стандарту початкової освіти через такі змістові лінії програми: «Інформація. Дії з інформацією», «Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією», «Об’єкт. Властивості об’єкта»,

«Комп’ютерні програми. Меню та інструменти», «Створення інформаційних  моделей.

Змінення готових. Використання», «Лінійні алгоритми».

Основною метою вивчення навчального предмета «Інформатика»  є  формування в учнів та учениць 4 класу інформаційно-комунікаційної та інших ключових компетентностей,    здатності до розв’язування завдань з використанням цифрових пристроїв та цифрових технологій, розвиток обчислювального, критичного, аналітичного,   синтетичного,    логічного мислення, реалізацію творчого потенціалу учнів, формування їх активної, відповідальної, безпечної та етичної діяльності в цифровому суспільстві...

Освітня галузь "Технології»

 Інформатика

У 2021/2022 навчальному році вивчення інформатики в основній та старшій школі закладів загальної середньої освіти здійснюватиметься за навчальними програмами, що розміщені на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України (режим доступу:                                 https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna- serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klasр.....

Далі ТУТ