16.03.23

 

ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД  НА УРОКАХ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ

МЕТОДИЧНИЙ МІСТ

     Під діяльнісним підходом розуміють спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності, формування здібностей до самоосвіти. 15 березня 2023 року відбулася зустріч педагогів Тернопільської міської територіальної громади та Зборівської державної української гімназії імені Романа Завадовича у формі методичного мосту. Учасники розглянули актуальну тему « Діяльнісний підхід на уроках фізико-математичного циклу». Зокрема , власне бачення втілення діяльнісного підходу представила вчитель математики Зборівської державної української гімназії Паньків Галина Семенівна, яка наголосила на важливості враховувати дидактичні принципи діяльнісного підходу: принципи діяльності, психологічної комфортності, варіативності, особистісного цілеспрямування, відбору індивідуальної освітньої траєкторії, творчості, мінімаксу, безперервності, цілісного уявлення про світ.

      Можна виділити наступні шляхи втілення діяльнісного підходу: навчання співпраці у груповій та колективній роботі, роботі в парах, використання різних форм роботи, які заохочують до самостійності, аналіз учнями висловлювань інших учнів, індивідуальна робота з обдарованими школярами (предметні тижні, конкурси та ін.), на всіх типах уроків зацікавлення предметом через його практичну спрямованість, удосконалення системи самостійної роботи (варіативність, наростання робіт від репродуктивних до міні-проектів), надання переваги практичним і самостійним роботам навчального характеру з елементами творчості та застосування презентацій. Найбільш використовуваними технологіями при діяльнісному підході НУШ є технології: проблемного, розвивального, дослідницького та проектного навчання, інтерактивні. Зокрема, результатами реалізації використання діяльнісного підходу з боку вчителя є підвищення професійної майстерності, зацікавлення учнів своїм предметом, посилення інтересу до навчання, залучення учнів до пошуку, дослідження, відчутність реальних результатів праці, задоволення в інтелектуальному розвитку. А з боку учнів – поглиблення змісту навчального матеріалу, розвиток навичок мислення високого рівня, творче застосування знань, уміння працювати самостійно, в команді, підготовка до олімпіад, конкурсів, науково-дослідницької діяльності, формування навчально-пізнавальної компетентності. Результатом співпраці є творча самореалізація, задоволення потреби в саморозвитку та самовдосконаленні, заміна авторитарного стилю спілкування демократичним.

Соловей Оксана Михайлівна (ТКМЦНОІМ) зазначила ,що діяльнісний підхід в умовах Нової української школи передбачає зміну структури уроку:

  1.  Створення проблемної ситуації учителем та формулювання проблеми учнями
  2.  Актуалізація учнями своїх знань
  3.  Пошук вирішення проблеми учнями
  4.   Застосування знань учнями на практиці
  5.   Рефлексія діяльності
Матеріали ТУТ