11.12.18

Завдання на олімпіаду з програмування.

8.12.2018 рік
ТЗОШ №4
9.00 -12.00 год.


Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики
2018 р.
Задача 1. (20 балів)

Дана стрічка. Визначте  довжину найбільшої підстрічки, яка складається тільки з маленьких латинських букв.
Формат вхідних даних
У вхідному файлі записаний рядок. Довжина рядка не перевищує 255 символів.
Формат вихідних даних
У вихідний файл виведіть одне число - довжину шуканого підрядка.

Задача 2. (30 балів).
Є дошка розмірності n на n клітин, в деяких клітинах якої  розташовані міста (кожне місто займає рівно  дві підряд заштриховані клітинки) і посаджені дерева (кожне дерево задається рівно  однією заштрихованою клітинкою). Між різними об’єктами (будинки, дерева) є не менше ніж одна пуста клітинка. Потрібно написати програму, яка підраховує кількість будинків і кількість дерев на дошці.
 Формат вхідного файлу
Перший рядок вхідного файлу містить одне натуральне число n, що задає розмір дошки (1 ≤ n ≤ 50). Наступні  n рядків містять по n  букв (без пробілів), які кодують відповідні клітини дошки: 'з' позначає заштриховану клітку, 'в' - порожню клітину.
Формат вихідного файлу
Вихідний файл повинен містити два числа (кількість будинків і кількість дерев на дошці).

 Задача 3. (50 балів)

Посилки приймаються в клієнтських поштових пунктах. Поштовий пункт приймає посилки, вага кожної з яких становить ціле число кілограм. Мінімальна вага посилки дорівнює 1 кг, а максимальна вага - k кг. Прийняті посилки поміщаються в спеціальний пакет.
Якщо після прийому чергової посилки сумарна вага посилок в пакеті більше або дорівнює x кг, то пакет доставляється в муніципальний поштовий центр, де пакет з посилками переміщається в спеціальний контейнер.
Якщо після доставки чергового пакета сумарна вага посилок в контейнері більше або дорівнює y кг, то контейнер перевозиться в регіональний сортувальний центр, звідки посилки вже доставляються одержувачам.
Сумарна вага посилок в контейнері під час його перевезення може відрізнятися в залежності від маси прийнятих посилок. Необхідно з'ясувати, якою може бути мінімальна сумарна вага посилок в контейнері під час перевезення його з муніципального поштового центру в регіональний сортувальний центр.
Потрібно написати програму, яка за заданим значенням k – максимальної ваги посилки, x - необхідної ваги пакета для його відправки в муніципальний поштовий центр, і y - необхідної ваги контейнера для його відправки в регіональний сортувальний центр, визначає мінімальну вагу контейнера при його перевезенні.
 Формат вхідного файлу
Вхідний файл містить три цілих натуральних числа, по одному в рядку. Перший рядок містить число k (1 ≤ k ≤ 109). Другий рядок містить число x (1 ≤ x ≤ 109). Третій рядок містить число  y (1 ≤ y ≤ 109).
Формат вихідного файлу
Потрібно вивести одне ціле число - мінімально можлива вага контейнера під час перевезення.
 Приклад вхідних і вихідних файлів

delivery.in
delivery.out
2
7
20
21