18.01.23

 

Інтерактивна школа сучасного вчителя

          Проблема формування мотивації навчання є  актуальною в умовах впровадження Державного стандарту базової і середньої освіти. Як відомо, зміст навчання, його значущість для школяра є підґрунтям мотиваційної сфери. Від змісту навчання залежить спрямованість учня, тобто мотиви навчання. Перед сучасним учителем передусім стоїть завдання задіяти в навчанні такі ресурси, які пробуджуватимуть і підтримуватимуть в учнів інтерес до пізнання нового. У цих умовах важливого значення набуває мотивація як важливий компонент освіти. Від мотивації учня залежить його успішність, глибина й міцність знань, бажання і здатність навчатися протягом усього життя. А це важливо, адже, згідно із сучасними дослідженнями, результати діяльності людини тільки на 20 % залежать від інтелекту, а на 70-80 % – від мотивації. Мотивація – це інтереси, потреби, прагнення, емоції, переконання, ідеали, установки, які спонукають учня до діяльності. Мотивація сприяє появі в учня навчальної ініціативи й любові до навчання, спонукає його діяти з максимальною енергією в різних навчальних ситуаціях. Існує кілька теорій мотивації діяльності людини, але для викладача важливо одне: опанування способами створення на уроці такого навчального середовища, у якому б учні відчували внутрішню потребу вчитися. Це може бути за умови, коли учень самостійно ставить перед собою цілі й докладає зусилля для їхнього досягнення. Мотив навчання – це спрямованість учня на різні сторони навчальної діяльності. Навчальна мотивація – це загальна назва процесів, методів, засобів спонукання учнів до продуктивної пізнавальної діяльності, активного засвоєння знань, що залежить від рівня сформованості мотивації учіння школярів; це бажання, прагнення вчитися. Оскільки особистісно зорієнтоване навчання ґрунтується на положенні, що учень засвоює лише особистісно значущі поняття, то проблема формування мотивації учіння сьогодні є дуже актуальною. Тому актуальним для педагогів був форум «Ефективна взаємодія та мотивація під час викладання предметів математичного циклу» (17 січня 2023 р.). Соловей Оксана Михайлівна (ТКМЦНОІМ)  розповіла про особливості формування позитивної мотивації як фактора успіху навчальної діяльності школярів, зазначила, що необхідно враховувати кожному вчителеві, якщо він хоче працювати відповідно до нової філософії освіти. Учасники форуму обговорили основні групи мотивів, прийоми мотивації, цікавими були  практичні завдання, ров’язавши які, вчителі сформулювали основні стратегії мотивації навчальної діяльності. Пільгун Світлана Володимирівна (учитель математики ТСШ І-ІІІ № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов, заступник директора) у своєму виступі « Лепбук як засіб підвищення мотивації до навчання в системі  НУШ» розповіла про власний досвід використання лепбуків, алгоритм їх складання, переваги для учнів та педагогів, поради із складання лепбуків. Педагоги зазначили, що мотивація – це результат діяльнісного процесу, а не передумова, важливим є не стільки мета, скільки процес, наблизить до мети.


Матеріали вебінару ТУТ

28.12.22

 

Миру, злагоди та щастя в Новому 2023 році!!!

Нехай збудуться  усі бажання і у всіх справах вас супроводжує удача! Залиште всі негаразди позаду і в цю новорічну ніч повірте в диво, воно обов’язково збудеться - ПЕРЕМОГА Україні!!!
04.12.22

 

Мотиваційні стратегії дистанційного уроку природничо-математичного циклу


            Вивчення предметів природничо-математичного циклу  багатьом школярам дається нелегко. І якщо в учня не має мотивів або ці мотиви слабкі, навчання перетворюється на муку, а це в свою чергу формує шлейф відставання та прогалин з математики, фізики, інформатики та інших предметів. Тому необхідно своєчасно сформувати дієві мотиви навчання, які  поділяють на 5 груп: соціальні, комунікативні, пізнавальні, мотиви відповідальності та перспективи. В сьогоднішніх умовах дистанційний урок стає майданчиком підвищення мотивації навчальної діяльності в напрямку формування мислиннєвих операцій, активізації пізнавальної та самостійної роботи, формування критичного мислення та самоаналізу. Соловей Оксана Михайлівна (ТКМЦНОІМ) розповіла учасникам семінару-практикуму « Мотиваційні стратегії дистанційного уроку природничо-математичного циклу» (23.11.22) , як можна використовувати формулу «Низький поріг- Висока стеля - Широкі стіни»  та методи, способи мотивації інтересу до вивчення предметів природничо-математичного циклу. Садовська Світлана Олегівна, учитель інформатики ТЗОШ І-ІІІ ст. № 19 провела ефективний майстер-клас з використання інструментів дистанційного навчання , зокрема  учасникам були продемонстровані широкі можливості платформи  wordwall, та сервісу mozaik, які можуть бути використані педагогами при проведенні дистанційних уроків, і які з великим захопленням сприймають учні. Педагоги зазначили, що мотивація навчання – одна з головних умов успішного опанування навчальних дисциплін та подальшого застосування сформованих компетентностей.

Решту матеріалу ТУТ

 

         


У стратегічно-мотиваційній локації 09#Трансфермістечка  17 листопада 2022 року працювали вчителі математики та інформатики. Консалтинг «SMART-технології та колективний інтелект як стратегії мотивованого навчання» мав на меті підвищити професійну, методичну компетентності учасників у використанні  цифрових технологій та технологій формування колективного інтелекту, надати консультації з використання ефективних інструментів цифрового навчання. Соловей Оксана Михайлівна (ТКМЦНОІМ)  сформулювали основні принципи колективного інтелекту, виділила  зміни щодо цілей, змісту, методів, форм навчання відповідно до використання SMART-технологій у навчальному процесі, вказала на  переваги методів конкретної ситуації та евристичних запитань у формуванні колективного інтелекту.

          Ефективний майстер-клас продемонструвала Штокало Марія Леонідівна, заступник директора ТСШ І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних, на якому учасники практикували створення інтерактивних –плакатів thinglink, електронних зошитів Good Nootes, інтерактивних аркушів  liveworksheets, також викристання інтерактивних симуляцій  phet, інтерактивних онлайн-дошок. Познайомились з добіркою ресурсів з використання SMART Notebook.  Усі учасники зазначили, що SMART – освіта – це освіта майбутнього, адже втілює формулу «УСВІДОМЛЕНА, РОЗУМНА ОСВІТА». Решта матеріалу ТУТ
08.10.22

 

Освіта в умовах воєнного стану: виклики, рішення, реалізація Державного стандарту

               Сучасні зміни та процеси, відбуваються в нашій державі, мають колосальний вплив на кожну сферу діяльності. Війна зробила відбиток на кожну галузь, зокрема ,освіту. Питання стосується не лише ціннісного виміру, але й багатьох практичних завдань, які щодня вирішують педагоги в межах освітнього процесу. Практичний семінар « Освіта в умовах воєнного стану: виклики, рішення , реалізація Державного стандарту» (05 жовтня 2022 р.) мав на меті надати аналітичні та практичні поради, рекомендації щодо реалізації Державного стандарту, подолання труднощів та організації навчального процесу в сучасних умовах.

Соловей О.М. (ТКМЦНОІМ) ознайомила учасників семінару з інструкцією Державної служби якості освіти «Як організувати викладання навчальних предметів в умовах воєнного стану» для інформатичної галузі, виділила питання інформаційної безпеки, формування цифрової творчості школярів. Педагоги визначили ефективні інструменти дистанційного навчання, проєктної діяльності , також обговорили труднощі освітнього процесу, пов’язані з викликами сьогодення (порушення відчуття безпеки, постійна фонова тривога, страхи за себе та рідних, коливання емоційних станів, ситуація невизначеності). Підсумком практичної діяльності стали методичні рекомендації , поради педагогам щодо подолання труднощів, а також скарбничка «На допомогу вчителю інформатики» з розробками уроків, практичних робіт, розробками навчальних занять (НУШ).

Решту інформації ТУТ