24.10.23

Майстерня інноваційних знахідок

 

Моделювання, проєктування, сучасного  уроку НУШ

           Сьогодні ми позбуваємося моделі: «відчитати урок». Актуальним є прогнозування навчальних і загальних компетентностей, які формуються на уроці, створення позитивно емоційного настрою та психологічно комфортних умов уроку. Тепер, щоб бути ефективним, слід сконструювати свій урок так, щоб будь якою темою формувати компетентності, застосовувати цікаві методи, прийоми та форми навчання. Тільки практичне втілення ідей НУШ на кожному уроці дасть можливість сформувати найкращі  умови навчання, виховання і розвитку.

            На практичному семінарі  «Моделювання, проєктування, сучасного  уроку НУШ» (18.10.23) учасники:

·         розкрили важливість моделювання, проектування, конструювання уроку НУШ;

·          розглянули на конкретних прикладах кожен етап уроку: етап вступного повторення, етап вивчення нового матеріалу, практичний етап, етап спостереження й діагностування, етап узагальнення й систематизації, етап домашньої роботи, психологічний супровід.

          Соловей Оксана Михайлівна (ТКМЦНОІМ) наголосила, що  конструювання моделі уроку опирається на програмні вимоги, можливості учнів та вчителя, дидактичне призначення уроку. Етапи створення уроку умовно поділяються на такі компоненти: цільовий, змістовий, методичний та процесуальний. В першу чергу педагог визначається з темою уроку, її місцем в навчальному курсі, ключовими поняттями. В подальшому, за допомогою різних способів (через навчальний зміст; через діяльність педагога; через діяльність учнів; через внутрішні процеси інтелектуального, емоційного, особистісного розвитку учнів; через результати навчання), формує мету (цільову установку) уроку. Далі – вчитель відбирає необхідний навчальний матеріал та впорядковує навчальні завдання; з’ясовує які саме вміння необхідно розвинути в учнів. Визначившись із цілями та змістом навчального матеріалу, педагог в змозі підібрати необхідні методи та технологічні прийоми уроку. Після цього вчитель визначає тип уроку, здійснює формулювання навчальних ситуацій, підбирає засоби навчання. Після підбору способу оцінювання учнів, який буде застосований на майбутньому уроці, вчитель розробляє домашнє завдання, обирає необхідне до застосування на уроці навчальне обладнання та, за потреби, – планує записи на класній дошці. Киричук Наталія Володимирівна (учителька фізики ТАЛУГ ім. І.Франка) представила модель уроку фізики в 7 класі, зазначила , що важливо підбирати завдання та форми роботи на уроці для формування  певних предметних та ключових компетентностей, прогнозувати очікувані результати, на завершальному етапі уроку співставляти поставлені цілі і завдання з досягненнями, очікуваними результатами. В методичних рекомендаціях  щодо моделювання, проєктування сучасного уроку педагогам було запропоновано використовувати технологічні карти, матеріали «Як оцінюють урок НУШ: «Абетка для директора».
 


Матеріали ТУТ


Немає коментарів:

Дописати коментар